Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa platforma do ochrony tłumu

Opracowano nową europejską platformę bezpieczeństwa, umożliwiającą symulację zachowania tłumu w środowiskach miejskich w sytuacjach zagrożenia. Nowa platforma powinna przyczynić się do ocalenia wielu istnień ludzkich i pomagać władzom w skuteczniejszym radzeniu sobie z zagrożeniami.
Nowa platforma do ochrony tłumu
Bezpieczeństwo tłumu staje się poważnym zagadnieniem w miastach narażonych na różnorodne zagrożenia, od klęsk żywiołowych spowodowanych przez globalne ocieplenie po celowe ataki terrorystyczne. W ramach projektu SAFECITI (Simulation platform for the analysis of crowd turmoil in urban environments with training and predictive capabilities), finansowanego ze środków UE, opracowano w pełni funkcjonalną platformę umożliwiającą pomaganie grupom ludności znajdującym się w takich sytuacjach.

Aby tego dokonać, w projekcie wzięli udział różni partnerzy z Francji, Włoch, Rumunii i Szwajcarii oraz specjaliści z hiszpańskich sił policyjnych. Zespół wspólnie opracował system, którego głównym elementem jest moduł do symulacji, umożliwiający modelowanie zachowania się tłumu liczącego do 10 000 osób. Platforma zawiera też moduł do generowania map prawdziwych miast, wraz ze strukturą ulic.

Oprócz tych przydatnych funkcji platforma udostępnia różne profile użytkowników, w tym indywidualne interfejsy i funkcjonalności, np. dla instruktorów lub uczestników szkolenia. Można je dostosować pod kątem różnych sił bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami i procedurami użytkowników końcowych.

Warto również wspomnieć o funkcji komunikacji tekstowej i głosowej, zapewniającej sprawny kontakt podczas operacji. Jednocześnie system oferuje funkcje predykcyjne, co oznacza, że może podpowiadać działania w oparciu o podobne sytuacje z przeszłości.

Informacje o funkcjach tej obiecującej platformy rozpowszechniano na światowych wydarzeniach poświęconych bezpieczeństwu, takich jak targi Milipol Paris. Informowano też o nich na stronie internetowej projektu, na branżowych konferencjach oraz poprzez bezpośredni kontakt ze służbami bezpieczeństwa. Zastosowanie tej platformy pozwoli na zminimalizowanie ryzyka, ocalenie wielu istnień ludzkich oraz podjęcie proaktywnych działań umożliwiających reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia w miastach.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo tłumu, środowiska miejskie, katastrofy, SAFECITI, platforma symulacyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę