Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DEVELOP‐LEARNING — Wynik w skrócie

Project ID: 328822
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Lepsze decyzje dzięki uczeniu się poprzez wzmacnianie

Badanie nad rozwojem uczenia się poprzez wzmacnianie u młodzieży dostarcza pełniejszych informacji na temat opartych na wzmocnieniu decyzji podejmowanych przez młodych ludzi.
Lepsze decyzje dzięki uczeniu się poprzez wzmacnianie
Podejmowanie decyzji wymaga interakcji kilku procesów, w tym reprezentacji wartości, wyboru odpowiedzi oraz uczenia się. U ludzi młodych decyzje bywają bardzo impulsywne i ryzykowne i mogą mieć poważne konsekwencje. Przy uczeniu poprzez wzmacnianie procesy są zintegrowane. Chodzi tu o uczenie się udoskonalania swoich przyszłych wyborów w celu zmaksymalizowania występowania zdarzeń przyjemnych (nagród) i zminimalizowania zdarzeń nieprzyjemnych (kar).

Zrozumienie procesu podejmowania decyzji w młodym wieku jest ważne, ale rozwój uczenia się poprzez wzmacnianie u młodzieży badany jest dopiero od niedawna. DEVELOP-LEARNING (Developmental trajectories for model-free and model-based reinforcement learning: Computational and neural bases) to projekt finansowany ze środków UE, w którego ramach przeprowadzono eksperymenty behawioralne.

Pierwszy z eksperymentów polegał na poproszeniu osób młodych oraz dorosłych o wykonanie nowatorskiego zadania dotyczącego uczenia się, obejmującego podstawowe elementy uczenia się nagród i kar, a także uczenie się na podstawie fikcyjnych informacji. Stwierdzono, że informacje fikcyjne nie poprawiały wyników osób młodych. W porównaniu z osobami dorosłymi, młodzież uczyła się chętniej na podstawie nagród niż kar, podczas gdy dorośli korzystali z nich po równo.

Wyniki pokazały, że dorośli i młodzież nie korzystają z tego samego algorytmu w celu rozwiązania zadania. W przeciwieństwie do osób dorosłych wyniki osób młodych nie uwzględniały informacji fikcyjnych. Uczyli się oni szukania nagród zamiast unikania kar. Z kolei dorośli uczyli się zarówno szukania nagród, jak i unikania kar.

Pełniejsza wiedza na temat zmian obliczeniowych w uczeniu się poprzez wzmacnianie w wieku młodzieńczym może pozwolić na zrozumienie podejmowania decyzji przez ludzi młodych opartego na wartościach. Wyniki omawianych badań mogą też potencjalnie wpłynąć na edukację, ponieważ sugerują, że młodzi ludzie lepiej reagują na pozytywne, niż negatywne informacje zwrotne podczas wykonywania zadań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uczenie się nagrody, wiek młodzieńczy, podejmowanie decyzji, DEVELOP-LEARNING, uczenie się na fałszywych informacjach, uczenie się kary
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę