Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FAWIRA — Wynik w skrócie

Project ID: 295088
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Algieria

Wzmocnienie badań agronomicznych w Algierii

Dofinansowanie UE pozwoliło zwiększyć potencjał współpracy i prowadzenia badań Krajowego Instytutu Badań Agronomicznych w Algierii (INRAA). Instytut jest teraz lepiej przygotowany do udziału we wspólnych europejskich i regionalnych inicjatywach badawczych dotyczących żywności, rolnictwa i wody.
Wzmocnienie badań agronomicznych w Algierii
Projekt FAWIRA (Strengthening of food, agriculture and water related international research cooperation of Algeria) powołano do życia w celu wzmocnienia w wybranych obszarach współpracy i wymiany między zaangażowanymi podmiotami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz instytutami akademickimi na poziomie międzynarodowym.

Analiza potrzeb i okazji w zakresie badań i innowacji dotyczących żywności, rolnictwa i wody w Algierii pozwoliła zwiększyć widoczność badaczy. Zdefiniowano też proces dla projektów międzynarodowych pozwalający uwzględniać potrzeby socjoekonomiczne kraju. Dzięki pracom w tym obszarze stworzono też bazę danych potrzeb z zakresu badań i innowacji oraz zdefiniowano priorytety rozwoju projektów europejsko-algierskich. Inne działanie dotyczyło identyfikowania okazji do przyszłego rozwoju komercyjnego poprzez inicjatywy dotyczące żywności, rolnictwa i wody.

W ramach projektu umocniono powiązania i sieci współpracy obejmujące instytuty badawcze, instytucje publiczne i MŚP (tzw. model potrójnej spirali) na poziomie krajowym i regionalnym. Prace projektu FAWIRA objęły tworzenie klastrów na poziomie regionów i terytoriów. Na przykład w regionie Bouira utworzono klaster produkcji oliwy łączący badaczy z INRAA, władze lokalne i specjalistyczną spółdzielnię produkcyjną.

Z innych działań projektu należy wskazać przeprowadzenie zmian instytucjonalnych oraz utworzenie działu odpowiedzialnego za uzyskiwanie maksymalnych korzyści ekonomicznych z wyników badań. Zainaugurowano też dni otwarte INRAA jako wydarzenia wspomagające dialog między partnerami w modelu potrójnej spirali oraz ułatwiające utrzymywanie aktualności bazy danych potrzeb i priorytetów w zakresie badań rolniczych w Algierii.

Przeprowadzone w ramach projektu szkolenia badawcze i inicjatywy budowania potencjału miały pozytywny wpływ na krajowe prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach priorytetowych dla bezpieczeństwa żywnościowego Algierii. Prace projektu FAWIRA pozwoliły też stworzyć podstawy dla formułowania i składania propozycji projektów badawczych programu Horyzont 2020. Wśród docelowych obszarów tematycznych wskazano zrównoważony rozwój, promowanie innowacji oraz rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy w sektorach pokrewnych.

Partnerzy projektu zadbali także o upowszechnianie wyników prac i nawiązywanie kontaktów z inicjatywami europejskimi i międzynarodowymi w celu promowania działań INRAA na arenie międzynarodowej.

Prace projektu FAWIRA przyczyniły się do zwiększenia integracji badaczy algierskich i instytutu INRAA z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB). Dodatkowo wspierany jest rozwój i umacnianie inicjatyw europejsko-algierskiej współpracy naukowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania agronomiczne, Algieria, żywność, rolnictwo, woda, FAWIRA, badania i innowacje
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę