Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ECOPREN — Wynik w skrócie

Project ID: 627429
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Etyczna przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zbadano i zaproponowano nowe metody teoretyzacji przywództwa i organizowania w kontekście ekoprzedsiębiorczości opartej na wartościach w Polsce i Zjednoczonym Królestwie.
Etyczna przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Samoorganizacja i przedsiębiorczość społeczna stają się zjawiskiem ogólnoświatowym. Oznacza to potrzebę prowadzenia szczegółowych badań nad ich organizacją, przywództwem oraz procesami i praktykami etycznymi, szczególnie dlatego, że zadania, relacje i odpowiedzialność są w ich przypadku mniej jasne niż w organizacjach biznesowych. Etyczne przywództwo i działanie jest podstawą tych organizacji bazujących na społeczności.

ECOPREN (Value based entrepreneurship: A study of the cultural, organizing and leadership dynamics of social entrepreneurship) to finansowany ze środków UE projekt, w którego ramach przeprowadzono badanie porównawcze opartych na wartościach działań związanych z organizowaniem i przywództwem. W projekcie, opartym na szczegółowych danych jakościowych, przeanalizowano i porównano polskie oraz brytyjskie organizacje stosujące się zasadniczo do systemu etycznego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Dane empiryczne zgromadzono na podstawie wywiadów etnograficznych i obserwacji przeprowadzonych w organizacjach opierających się na wartościach. W celu wstępnego zebrania danych nawiązano kontakt z 31 organizacjami, by następnie przeprowadzić intensywne i trwające nadal badanie etnograficzne na 12 z nich.

Prace terenowe ujawniły, że badane organizacje mają wiele form strukturalnych i własnościowych (w tym firmy prywatne, przedsiębiorstwa społeczne i organizacje nieformalne). Największe różnice występowały w przypadku warunków kontekstowych oraz lokalnego etosu i korzeni badanych organizacji.

Organizacje te wykorzystywały różne spojrzenia oraz różne technologie i modele biznesowe. Jeżeli chodzi o podobieństwa, każda z nich posiadała bliską sieć lokalnych kontaktów zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności. Wspólnymi cechami organizacji były dynamika kulturowa, wartości, zaangażowanie w przemiany społeczne poprzez działalność gospodarczą oraz radykalne i niestandardowe wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania. Wyniki badań opisano w szeregu artykułów, które ukazały się w czasopismach, a także w prezentacjach.

Kulturowa dynamika badanych organizacji może być przydatna dla organizacji innego typu, zainteresowanych działaniem w sposób bardziej ekologiczny, humanistyczny i etyczny. Organizacje oparte na wartościach mogą pełnić rolę modeli i wzorców. Omawiane badanie przyda się także lokalnym i krajowym prawodawcom, naukowcom i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oparte na wartości, ekoprzedsiębiorczość, przedsiębiorczość społeczna, ECOPREN, dynamika przywództwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę