Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IRELLAS — Wynik w skrócie

Project ID: 623747
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Grecja

Związki między poezją irlandzką i grecką

W ramach innowacyjnego badania analizowano związki między współczesną poezją irlandzką i grecką, wraz z jej przekładami i pismami krytycznymi. Uczeni analizowali współczesne powiązania między dwoma krajami, pomijane dotychczas w badaniach naukowych, które koncentrują się najczęściej na antyku.
Związki między poezją irlandzką i grecką
W ramach finansowanego ze środków UE projektu IRELLAS (The Greek connection: Irish poets and contemporary Greece) badano powiązania literackie między Irlandią i Grecją, związane z pracą i podróżami. Przygotowane w projekcie publikacje, wykłady i prezentacje skupiały się na irlandzkich poetach Seamusie Heaneyu i Dereku Mahonie oraz greckich poetach współczesnych C. P. Kawafisie i Jorgosie Seferisie.

Wśród konkretnych dziedzin badań można wymienić krytykę ekologiczną oraz podejście do irlandzkiego i greckiego krajobrazu, przekładu i recepcji współczesnej poezji greckiej wraz z pokrewnymi zagadnieniami, takimi jak polityka, historia, mit, natura oraz rola literatury w czasach kryzysu politycznego i społecznego. W kontekście ostatnich wydarzeń w Grecji omawiane badanie wnosi istotny wkład w refleksję na temat kwestii politycznych i społecznych, takich jak wygnanie, działalność wywrotowa, postkolonializm oraz "niezdrowe powiązania" między polityką i poezją.

Uczeni odkryli irlandzki fenomen na wyspie Paros na Cykladach, na której bywała cała grupa ważnych poetów irlandzkich, a także opisali historię publikacji wielkiego dzieła omówionego w przełomowej monografii pt. "Northern Irish Poets and Modern Greece: Heaney, Mahon, Cavafy, Seferis": "Sonetów z Hellady" Seamusa Heaneya, które ukazały się w greckim przekładzie, zanim opublikowany został oryginał.

W grudniu 2015 r. w Atenach zorganizowano sympozjum poetyckie, w ramach którego odbyły się sesje naukowe z udziałem uczestników z Grecji, Irlandii, Polski, Zjednoczonego Królestwa i USA, a także dwa wieczorki poetyckie. W tych ostatnich uczestniczyło 10 poetów irlandzkich i greckich. Oprócz tego zorganizowano też warsztaty poetyckie oraz debatę na temat powiązań między poezją Irlandii i Grecji. Wieczorki poetyckie zarejestrowano na dwóch płytach DVD, natomiast w publikacji pt. "Landscapes of Irish and Greek Poets", która ma ukazać się 2017 r., zostaną zgromadzone eseje, wiersze, przekłady i transkrypcje debaty.

Przeprowadzono serię 20 wywiadów w języku angielskim, greckim i francuskim z poetami, tłumaczami i badaczami z siedmiu krajów. Większości można posłuchać na stronie internetowej projektu, a ponadto ukażą się one w publikacji zatytułowanej "Conversations about Irish and Greek Poetry" (wydanie zaplanowane na 2018 r.).

Najważniejsze osiągnięcia projektu wraz ze zdjęciami, nagraniami audio i plikami tekstowymi są dostępne na stronie internetowej IRELLAS.

Mogą z nich skorzystać badacze, studenci oraz zwykli obywatele.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowożytna poezja grecka, poezja irlandzka, IRELLAS, Seamus Heaney, Derek Mahon, Kawafis, Seferis, przekład, krytyka ekologiczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę