Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skutki lawin

Naukowcy z UE badali przepływ lawiny oraz oddziaływanie związanych z nim sił na infrastrukturę. Prace te pomogły w udoskonaleniu zasad projektowania górskich konstrukcji oraz w identyfikacji narażonych budynków.
Skutki lawin
Lawiny stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, a także dla użytkowanych gruntów i górskiej infrastruktury. Do dokładnego przewidzenia przepływu lawiny potrzebna jest pełniejsza znajomość właściwości ziaren oraz mechanizmów przepływu.

W ramach projektu GRAINPACT (Polydisperse granular avalanche impact on civil engineering structures), finansowanego ze środków UE, badano przepływ cząstek lawiny. Uczeni badali, w jaki sposób lawiny przepływają wokół przeszkód, oraz siły generowane przez taki przepływ. W ten sposób badacze chcieli pomóc inżynierom w projektowaniu konstrukcji oraz ocenie podatności istniejących obiektów. W badaniach wykorzystano symulacje oraz obserwacje doświadczalne.

Zespół zaprojektował nową rynnę umożliwiającą badanie przeskoków ziaren (laboratoryjnych lawin). W ten sposób opracowano nowe teorie i równania, opisujące przeskoki w różnych warunkach. Wyniki można wykorzystać do badania przepływu ziaren lub wody, a także projektowania tam chroniących przed lawinami oraz konstrukcji rozpraszających w układach hydraulicznych.

Uczeni przeanalizowali siły wywierane przez przepływ lawiny na nieruchome obiekty. Otrzymany w ten sposób opis hydrodynamiczny o uśrednionej głębi wyjaśnia zaobserwowane siły. Zespół z powodzeniem zastosował model do dobrze udokumentowanych historycznych lawin z Francji i Szwajcarii. Zrewidowana wersja rozwiązania o uśrednionej głębi opisuje wpływ lawin na mury.

Informacje zgromadzone w projekcie GRAINPACT ilustrują wpływ lawin na mury i inne przeszkody. Owocem prac są nowe wytyczne dotyczące projektowania górskich obiektów infrastruktury.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Lawiny, infrastruktura, przepływ, ziarna, polidyspersyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę