Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Genetyczne podstawy warunkowania płci u mszaków

Płeć zależy od genów na części chromosomu lub od całych chromosomów warunkujących płeć. Obecnie badacze poszukują genów warunkujących płeć mszaków z gatunku zęboróg purpurowy (Ceratodon purpureus).
Genetyczne podstawy warunkowania płci u mszaków
Regiony chromosomów warunkujące płeć (SDR) badano przeważnie u organizmów, które mają dwa zestawy chromosomów, są więc diploidalne. Dużo mniej wiadomo o organizmach haploidalnych, które mają jeden zestaw chromosomów, takich jak zęboróg purpurowy.

W ramach finansowanego przez UE projektu CERATOSEX (Identification and characterisation of the sex locus in the dioecious moss Ceratodon purpureus) badano genom tej rośliny, która może żyć praktycznie w dowolnym miejscu na ziemi. Następnie badacze dopasowali transkryptomy, czyli zestawy produktów genów, do struktury genetycznej.

Połączenie produktów genów z odpowiadającymi im genami znacząco zwiększy dokładność określania, za co odpowiedzialne są poszczególne geny i jakie mają funkcje. Podczas przyszłych badań zespół planuje porównać genom zęboroga purpurowego z trzema blisko spokrewnionymi gatunkami: Sphagnum fallax, Ceratodon purpureus i Physcomitrella patens.

Wykorzystując wyniki projektu, można uporządkować geny w powiązane ze sobą bloki a następnie w pseudochromosomy. Co najważniejsze, badacze oczekują, że będą w stanie zidentyfikować geny o ekspresji różnicowej u roślin męskich i żeńskich oraz genów występujących u jednej płci lecz nie u drugiej.

Dane z projektu CISREGLOGIC stworzą solidne podstawy naukowe do dalszych badań nad różnicowaniem płci u organizmów, u których forma haploidalna jest dominująca w cyklu życiowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Warunkowanie płci, zęboróg purpurowy, haploid, genom, transkryptom, pseudochromosom
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę