Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PRIMOLF — Wynik w skrócie

Project ID: 327083
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Sygnały godowe samic pawiana

Samice naczelnych wysyłają różne sygnały, aby zakomunikować potencjalnym partnerom, że są lub niedługo będą płodne. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu zebrali szczegółowe informacje o wzrokowych, słuchowych i zapachowych sygnałach od grupy pawianów, aby wyjaśnić ich działanie.
Sygnały godowe samic pawiana
Naukowcy uważają, że naczelne — w tym człowiek — korzystają głównie ze wskazówek wzrokowych, aby przekazywać sygnały godowe. Jest jednak prawdopodobne, że tego typu komunikacja obejmuje też węch — element sygnałów godowych, który nie został dobrze poznany.

Podczas finansowanego przez UE projektu PRIMOLF (Microsmatic primates revisited: Determining the importance of olfaction in primate communication) zbierano szczegółowe dane o sygnałach godowych pawianów, w tym o wykorzystywaniu przez nie zmysłu powonienia. Przez 4 miesiące badacze spędzali czas z 15 dorosłymi pawianami żyjącymi w niewoli — 12 spośród nich było samicami.

Naukowcy obserwowali zwierzęta przez setki godzin, rejestrując ich zachowanie i zmiany w organizmach (menstruację i obrzmienie narządów płciowych). Każdego dnia naukowcy pobierali próbki śliny i wydzieliny z pochwy pawianów oraz pobierali wymazy z pochwy i fotografowali narządy płciowe.

W projekcie PRIMOLF mierzono poziom hormonów płciowych w ślinie zwierząt, badano strukturę komórek pozyskanych z pochwy oraz prowadzono analizę chemiczną wydzielanych z niej substancji zapachowych. Po 329 godzinach obserwacji zespół zebrał 1872 obrazów cyfrowych i setki próbek dotyczących 36 cykli menstruacyjnych. Zidentyfikowano 66 związków lotnych.

Uzyskane zestawy danych pozwolą lepiej zrozumieć funkcje sygnałów godowych. Badacze będą w stanie wyjaśnić, jak różne typy sygnałów pochodzących od samic współdziałają ze sobą we wpływaniu na zachowanie samców.

W tym badaniu po raz pierwszy analizowano zapach jako integralną część sygnałów godowych u naczelnych. Prace te mogą przyczynić się do stworzenia dokładniejszego modelu komunikacji godowej u naczelnych, a także uzyskania nowego wglądu w zachowanie człowieka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pawian, naczelne, zapach, sygnały godowe, PRIMOLF
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę