Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ORFEUS — Wynik w skrócie

Project ID: 308356
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Bezpieczna instalacja podziemnych rur i przewodów przy pomocy wiercenia bezwykopowego

W ramach pewnego unijnego projektu opracowano moduł radarowy przeznaczony do systemów wiercenia bezwykopowego. Zespół opracował i przetestował prototypowy system, który wykrywa, i omija, podziemne przeszkody, a ponadto niemalże ukończył prace umożliwiające wprowadzenie go na rynek.
Bezpieczna instalacja podziemnych rur i przewodów przy pomocy wiercenia bezwykopowego
Poziome wiercenie kierunkowe (HDD) to metoda instalowania rur i przewodów podziemnych niewymagająca wykonywania wykopów. Ma ona liczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi technikami, ale podczas stosowania na terenach miejskich wymaga zachowania szczególnej ostrożności ze względu na ryzyko uszkodzenia istniejących sieci podziemnych, ponieważ dostępne mapy bywają niekompletne lub niedokładne.

W ramach projektu ORFEUS (Operational Radar For Every drill string Under the Street), finansowanego ze środków UE, opracowano opartą na radarze końcówkę wiertła, umożliwiającą lokalizowanie podziemnych obiektów i przeznaczoną do sprzętu HDD. System stanowi rozwinięcie urządzenia opracowanego w ramach pewnego projektu szóstego programu ramowego (6PR) o tej samej nazwie. Uczestnicy nowego projektu udoskonalili pierwotne koncepcje i zbudowali system, który jest prawie gotowy do komercjalizacji.

Powstał system radarowy umożliwiający wykrywanie podziemnych przeszkód, rozszerzający zastosowania HDD do różnych nowych rodzajów terenów miejskich. Prototyp poddano drobiazgowym testom w trzech miejscach w Europie. Próby te potwierdziły cechy robocze systemu i pozwoliły na ocenę jego wydajności zgodnie z wymaganiami określonymi przez użytkowników.

System uzyskał poziom siódmy gotowości do komercjalizacji i jest gotowy do ostatecznej optymalizacji. Zespół opracował też kompleksową strategię wykorzystania systemu oraz przygotował we współpracy z DIN publicznie dostępny standard w dziedzinie technologii HDD, opublikowany w 2015 r.

Radar HDD opracowany z powodzeniem w ramach projektu ORFEUS stanowi realną szansę zwiększenia zysków dla wielu sektorów na całym świecie, w tym w Europie i USA. Dzięki tej technologii liczne korzyści środowiskowe i techniczne oraz niższe koszty odznaczające systemy HDD, w porównaniu z tradycyjnymi technikami wykopowymi, są osiągalne w nowych zastosowaniach na terenach miejskich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiercenie podziemne, radar, radar na końcówce wiertła, wykrywanie podziemnych przeszkód, omijanie podziemnych przeszkód, poziome wiercenie kierunkowe, ORFEUS, komunikacja w żerdzi wiertniczej
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę