Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Superszybkie reakcje znakowania na bazie chemii klik do superrozdzielczej mikroskopii

Niedawne postępy w superrozdzielczej mikroskopii (SRM) umożliwiają badaczom przyjrzenie się pojedynczym molekułom wyznakowanym barwnikami fluorescencyjnymi. Nowe, mniejsze i jaśniejsze znaczniki pozwolą jeszcze lepiej poznać tajemnice komórek w skali nano.
Superszybkie reakcje znakowania na bazie chemii klik do superrozdzielczej mikroskopii
Postępy w mikroskopii świetlnej są możliwe dzięki rozwojowi technologii w dziedzinie optyki, narzędzi i oprogramowania. Istnieje jednak pewna luka w dziedzinie tworzenia lepszych technik znakowania.

Dlatego też w ramach finansowanego przez UE projektu NUPTAG (Protein-engineering based approach for super-resolution imaging of nucleoporin-chromatin interactions) tworzono nowe metody znakowania białek barwnikami małocząsteczkowymi. Łącząc najnowocześniejszą biologię chemiczną i inżynierię białek uzyskano synergię niezbędną do osiągnięcia tego celu.

Badacze korzystali z poszerzania kodu genetycznego i unikalnego połączenia dwóch bardzo szybkich reakcji chemicznych, aby z powodzeniem znakować białka w dwóch kolorach. Metodę tę opisano w artykułach w kilku czasopismach i stanowi ona podstawę do złożenia wniosku o ochronę patentową.

Dzięki tej nowej technice można było znakować odrębne grupy białek błonowych, takie jak receptory insulinowe i cząstki podobne do wirusów. Do kolejnych zadań projektu należało wdrożenie tej techniki w badaniach porów jądrowych, które stanowią kanały do transportu materiałów i białek do jądra i z powrotem, uczestnicząc m.in. w kontroli ekspresji genów.

Projekt NUPTAG otwiera liczne możliwości nieinwazyjnego znakowania komórek. Opracowany znacznik jest prawdopodobnie najmniejszy z dostępnych a protokół można zastosować w żywych komórkach, co stanowi ważną zaletę. Zespół badania aktywnie współpracuje z partnerami z całego świata, udoskonalając tę technikę.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Chemia klik, mikroskopia superrozdzielcza, barwnik fluorescencyjny, NUPTAG, błona jądrowa, poszerzanie kodu genetycznego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę