Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WOOD-FLARETCOAT — Wynik w skrócie

Project ID: 315425
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Innowacyjne uniepalniacze zapobiegają pożarom

Ulepszone powłoki uniepalniające do produktów drewnianych mogłyby pomóc ograniczyć, a nawet wyeliminować ryzyko pożarów. W tym kontekście, w ramach pewnej unijnego inicjatywy opracowano powłoki o różnym składzie, przeznaczone do materiałów drewnianych.
Innowacyjne uniepalniacze zapobiegają pożarom
Aby poprawić bezpieczeństwo pożarowe, do materiałów dodaje się środki uniepalniające, wśród których dominują obecnie związki zawierające halony, takie jak uniepalniacze bromowane (BFR). Zwykle są one używane w połączeniu z tlenkami antymonu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zapłonu i/lub ograniczenia szybkości rozprzestrzeniania się płomieni, a więc także całego pożaru. Takie fluorowcowane związki zwiększają jednak ilość dymu i toksyczne rozkładanie się produktów podczas spalania polimerów.

Założeniem projektu WOOD-FLARETCOAT (Flame-retardant coatings based on nano-magnesium hydroxide, huntite and hydromagnesite for wood applications), finansowanego ze środków UE, było opracowanie kilku obiecujących alternatyw dla BFR. W tym celu opracowano niefluorowcowane systemy opóźniające palenie, oparte na nieorganicznych nanowypełniaczach uniepalniających: nano-wodorotlenku magnezu, huntycie i hydromagnezycie.

Prace rozpoczęto od przygotowania i scharakteryzowania wielu różnych wypełniaczy opóźniających palenie i reaktywnych oligomerów. Najbardziej obiecujące wypełniacze wybrano po przeprowadzeniu testów.

Partnerzy projektu przygotowali w laboratorium kilka powłok, wprowadzając wybrane wypełniacze do różnych matryc polimerowych. Następnie oceniono ogólne właściwości powłok i ich ogniotrwałość, aby dokonać pierwszej selekcji najlepszych formuł. Do mieszanin dodano nanotlenki metali w celu sprawdzenia odporności na zadrapania, działania przeciwbakteryjnego i właściwości fotokatalitycznych.

Po wybraniu najlepszych mieszanin, zaprojektowano, zmontowano i zoptymalizowano półprzemysłowe linie produkcyjne, umożliwiające wytwarzanie wypełniaczy i powłok. Otrzymano z powodzeniem kilka produktów, a ostateczne formuły i procedury produkcji poddano jeszcze modyfikacjom.

Działanie najciekawszych substancji sprawdzono poprzez testy demonstracyjne. Powłoka odznacza się dużą łatwością nanoszenia i wysoką jakością końcowej warstwy, zapewniając skuteczną ochronę drewna przed ogniem w porównaniu z drewnem niezabezpieczonym. Analizy pokazały, że powłoka taka jest niedroga i w bardzo niewielkim stopniu wpływa na środowisko.

Konkurencyjne cenowo i przyjazne środowisku powłoki WOOD-FLARETCOAT powinny stać się ważnym produktem pozwalającym na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, a w efekcie przyczyniającym się do ratowania życia ludzkiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uniepalniacze, pożary, powłoki, drewno, WOOD-FLARETCOAT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę