Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zarządzanie skażonym gruntem z perspektywy sieci zainteresowanych stron

Zarządzanie skażonymi gruntami wymaga zaangażowania wielu podmiotów i osób, które muszą dysponować skutecznymi kanałami komunikacji decydującymi o sukcesie projektu. Badacze z UE opracowali metodę służącą do oceny konfiguracji sieci społecznej mających wpływ na zrównoważenie tych projektów.
Zarządzanie skażonym gruntem z perspektywy sieci zainteresowanych stron
Podejścia stosowane do zarządzania skażonymi lub zanieczyszczonymi w inny sposób gruntami zmieniały się na przestrzeni lat. W aktualnym podejściu podkreśla się powinność zarządzania gruntem w sposób zrównoważony gospodarczo, społecznie i środowiskowo. Do tej pory jednak w celu konceptualizacji zrównoważenia społecznego wykorzystano zaledwie kilka narzędzi metodologicznych z zakresu socjologii.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatyw NEXSUS (Network-based expert-stakeholder framework for sustainable remediation) opracowano nowy sposób oceny zrównoważenia społecznego dla strategii zarządzania skażonymi gruntami. W tym badaniu zaproponowano metodę socjologiczną (analizę sieci społecznej) jako sposób oceny zrównoważenia w kontekście zaangażowania podmiotów zainteresowanych (lub kategorii podmiotów zaineresowanych) lub znaczenia ich wpływu na zarządzanie skażonym gruntem.

W tym celu badacze połączyli wskaźniki sieci społecznych z pochodzącymi od użytkowników wskaźnikami zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego dla projektów zarządzania skażonymi gruntami. Ta metoda oceny uwzględnia wyniki przypisane przez użytkowników do trzech zestawów wskaźników zrównoważenia oraz centralną pozycję każdego użytkownika w sieci komunikacji podmiotu zainteresowanego i nadaje im stopnie ważności.

Korzystając z nowej metodologii, praktycy mogą zrozumieć, w jaki sposób cele dotyczące zarządzania skażonym gruntem wpływają na daną grupę i odwrotnie. Badacze z powodzeniem zastosowali tę metodologię do zarządzania skażonym obszarem we Włoszech, w jednej z najbardziej skażonych i największych w Europie stref przemysłowych (Porto Marghera).

Wyniki te są użyteczne nie tylko dla badaczy zainteresowanych zarządzaniem skażonymi gruntami, ale również dla decydentów, konsultantów i praktyków. Projekt NEXSUS jest obietnicą poprawy przyzwolenia społecznego na projekty zarządzania gruntem, co może zwiększyć zaangażowanie podmiotów zainteresowanych oraz ograniczyć liczbę oponentów takich projektów w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Skażone grunty, analizy sieci społecznej, zrównoważony rozwój, zarządzanie glebą, NEXSUS, zrównoważenie społeczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę