Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europa odkrywa sekretne bogactwa wolframu

Poznanie rozmieszczenia wolframu w Europie jest bardzo ważne dla UE. Dlatego też naukowcy postanowili zbadać, w jaki sposób istotna z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia ruda wolframu powstaje i jest rozmieszczona.
Europa odkrywa sekretne bogactwa wolframu
Ze względu na wyjątkowe właściwości fizyczne wolfram jest cenionym surowcem w wielu branżach, wykorzystywanym do produkcji stopów i węglików. Światowa podaż wolframu jest niestabilna, a rynek zdominowały Chiny.

Celem finansowanego ze środków UE projektu TUNGSTEN (Formation of a giant tungsten deposit: Metal sources and fluid evolution at Panasqueira, Portugal) było określenie wpływu cieczy na złoża rudy wolframu. Naukowy wykorzystali najnowsze techniki analityczne, aby dokładniej zrozumieć źródło tego metalu.

Uczestnicy projektu TUNGSTEN badali ciecze odpowiedzialne za mineralizację wolframu na kopalni Panasqueira, starając się poznać sposób formowania się złóż tego surowca. Uczeni opracowali metody analizy cieczy mineralizujących i zinterpretowali właściwości tych cieczy w złożonych mieszaninach.

Zespół określił skład cieczy mineralizujących w kopalni Panasqueira oraz zdefiniował procesy prowadzące do mineralizacji wolframu. Prace te dostarczyły informacji o tym, jak wygląda rozkład mineralizacji wolframu na całym świecie.

W ramach projektu TUNGSTEN opracowano kompleksowy model tworzenia się ważnej z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia rudy wolframu. Dzięki tym pracom UE zajmie czołową pozycję w badaniach nad geologią tego pierwiastka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wolfram, ruda, zasoby metali, ewolucja cieczy, mineralizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę