Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GBMTARGET — Wynik w skrócie

Project ID: 623543
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Metody komputerowe udoskonalania leków

Można ograniczyć wyniszczające skutki wielu chorób zwiększając skuteczność leków na nie. Badacze korzystali z modelowania komputerowego, aby lepiej celować z terapią w guzy mózgu.
Metody komputerowe udoskonalania leków
Jeszcze do niedawna leki opracowywano metodą prób i błędów. Jednakże obecnie dostępne są nowe technologie, które ułatwiają opracowywanie leków o lepszej strategii działania i bardziej precyzyjnie wycelowanych, tym samym skuteczniejszych.

Zadaniem finansowanego przez UE projektu GBMTARGET (Targeting glioblastoma signalling) było zbadanie białek związanych z guzami mózgu oraz zwiększenie precyzyjności terapii celowanych. Badacze korzystali z modeli komputerowych, aby określać, w którym miejscu należy zadziałać lekiem, aby zwalczać nowotwór złośliwy.

Prowadzili też modelowanie, aby ustalić, w których miejscach należy działać lekami w celu zwalczania innych chorób. Testowali przyjęte podejście w leczeniu guza mózgu na białkach CATH-FunFams.

Dzięki projektowi GBMTARGET wykazano, że białka CATH-FunFams można wykorzystać do zwalczania glejaka, będącego rodzajem guza mózgu. Naukowcy zidentyfikowali ponadto potencjalne cele leków poprzez modelowanie sieci sygnałowych glejaka.

Platforma komputerowa projektu GBMTARGET będzie mogła też posłużyć do testowania skuteczności leków na inne typy nowotworów złośliwych oraz na inne choroby.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Leki, modelowanie komputerowe, guz mózgu, GBMTARGET, glejak niedojrzały, CATH-FunFams
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę