Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze grafty kardiologiczne dla dzieci

Dostępne grafty do leczenia wad wrodzonych często wymagają przeprowadzenia złożonych interwencji chirurgii rekonstrukcyjnej oraz nie rosną wraz z pacjentem. Badacze rozpoczęli prace nad alternatywnym produktem, aby rozwiązać powyższe problemy.
Lepsze grafty kardiologiczne dla dzieci
Tradycyjne metody inżynierii tkankowej do produkcji graftów kardiologicznych wymagają pozyskania komórek pacjenta metodami inwazyjnymi, co jest czasochłonne i może prowadzić do uszkodzeń ciała. Istnieje duże zapotrzebowanie na bezkomórkową alternatywę dla obecnie stosowanych protez. Produkty takie musiałyby wzrastać, dostosowywać się do biorcy i regenerować się.

Celem finansowanej przez UE inicjatywy LIVAGRAFT (Improvement of the clinical applicability of tissue-engineered vascular grafts, as new regenerative therapy for children with congenital cardiovascular malformations) było stworzenie gotowych do użytku graftów kardiologicznych dla dzieci z wadami wrodzonymi serca.

W projekcie LIVAGRAFT wytwarzano w laboratorium grafty naczyniowe techniką inżynierii tkankowej (TEVG), aby opracować metodę hodowli i usuwania komórek. Badacze zoptymalizowali czas inkubacji i etapy płukania w tym procesie, aby określić najlepszy protokół.

Zespół badania miał za zadanie wykazać, że pozbawione komórek grafty mają zdolność wzrostu i dostosowania się do dawcy, podobnie jak komórkowe TEVG. Wszczepiano TEVG pozyskane z komórek człowieka jako protezę tętnicy płucnej modelom zwierzęcym, aby sprawdzić ich trwałość.

Uczestnicy projektu wykazali po raz pierwszy, że przetestowane przedklinicznie, gotowe do użytku, bezkomórkowe grafty naczyniowe o zdolności do regeneracji mają duży potencjał do zastosowania w medycynie. Wykazali też, że te grafty mogą z powodzeniem konkurować z komórkowymi TEVG.

Zespół dowiódł, że bezkomórkowe grafty mają zdolność wzrostu i dostosowania się do dawcy. Naukowcy podjęli współpracę ze szwajcarskim projektem TransMed LifeMatrix, aby zadbać o to, by produkt był zgodny z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych do użytku u ludzi w UE.

Projekt LIVAGRAFT przyniesie korzyści dla pacjentów, skracając czas oczekiwania, zapobiegając powtórnym operacjom i zmniejszając koszty leczenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Graft kardiologiczny, dzieci, wady wrodzone, LIVAGRAFT, graft naczyniowy wytworzony techniką inżynierii tkankowej
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę