Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe technologie światłowodowe

Naukowcy z UE udoskonalili bioczujniki i czujniki laserowe przeznaczone do kontroli jakości żywności oraz kontroli bezpieczeństwa. Powstanie innowacyjnych rozwiązań było możliwe dzięki programowi wymiany wiedzy i szkolenia.
Nowe technologie światłowodowe
Technologie inteligentnych czujników światłowodowych są potrzebne w wielu sektorach przemysłu. Przez ostatnie dwadzieścia lat czujniki i ich zastosowania były szybko rozwijane, ale wciąż pozostają pewne trudności technologiczne.

Problemy te przeanalizowano w ramach projektu SOFST (Knowledge transfer of smart optical fibre sensor technology), finansowanego ze środków UE. Zespół opracował nowe inteligentne czujniki optyczne oraz mikro/nano platformy takich czujników. Uczeni wykorzystali specjalne światłowody i powłoki oraz wysokorozdzielcze technologie czujników laserowych. Nowe czujniki mogą znaleźć zastosowanie między innymi w kontroli jakości żywności i kontroli bezpieczeństwa.

Cele projektu SOFST zrealizowano dzięki programowi wymiany wiedzy. Współpraca pomogła też w przeszkoleniu młodych badaczy i studentów, do czego wykorzystano debaty i seminaria. Naukowcy wygłosili szereg publicznych wykładów w instytucjach niebiorących udziału w projekcie.

W ramach projektu powstało 10 technicznych osiągnięć badawczych. Można tu wymienić trójwymiarową sieć hybrydową, która w teorii powinna osiągać bardzo wysoką rozdzielczość czujników. Zespół zaproponował też i zbadał liczne inne potencjalne technologie. Ogólnym efektem było udoskonalenie opracowanych bioczujników światłowodowych i czujników laserowych.

Wymiana wiedzy w ramach projektu SOFST doprowadziła do powstania nowych rozwiązań i zastosowań w dziedzinie czujników światłowodowych. Prace te oznaczać będą nowe możliwości dla europejskiego przemysłu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Światłowód, bioczujniki, czujniki laserowe, jakość żywności, kontrola bezpieczeństwa, SOFST
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę