Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ARCANGEL-ALPHA — Wynik w skrócie

Project ID: 270598
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Obwód bezpieczeństwa w samolotach

Zespół EU zbudował wyłącznik odpowiedni dla nowych elektrycznych systemów dużej mocy w statkach powietrznych. Zespół opracował algorytmy umożliwiające automatyczne wykrywanie łuków elektrycznych w obwodzie, znacznie poprawiając bezpieczeństwo.
Obwód bezpieczeństwa w samolotach
W nowoczesnych samolotach pasażerskich stary standard elektryczny 120 V AC zostaje zastąpiony układami 230 V AC i 270-540 V DC. Większa moc wspiera koncepcję bardziej elektrycznych samolotów (MEA), dzięki której można ograniczyć masę samolotów i ich konserwację, ale stwarza jednak większe ryzyko awarii układów elektrycznych.

Kluczową kwestią dla samolotów MEA jest możliwość wykrywania, identyfikowania i izolowania usterek układów elektrycznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ARCANGEL-ALPHA (Arcing and next generation electrical airplane power hazard abatement) opracowano system dający taką możliwość. W przyjętych metodach badawczych wykorzystano modelowanie i testy doświadczalne.

Przeprowadzane badania pogłębiły dotychczasową wiedzę w tym temacie. Naukowcy opracowali kilka projektów wyłączników AFCB (Arc Fault Detection Circuit Breaker) przeznaczonych dla systemów dystrybucji mocy 120 V AC i 28 V DC. Wykonane prace pozwoliły też na opracowanie technik koniecznych do gromadzenia cech łuku przy wyższych napięciach.

Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie algorytmów umożliwiających rozpoznawanie łuków elektrycznych oraz pokazowych modułów wykrywania łuków.

Innowacje uzyskane w ramach projektu wspierają system MEA, który przyczynia się do bardziej ekologicznego i bezpieczniejszego lotnictwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Samolot, elektryczny, moc, ARCANGEL-ALPHA, bardziej elektryczne samoloty, zmniejszenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę