Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dwutlenek węgla w syntezie chemicznej

W celu zwiększania zrównoważoności syntezy chemicznej badacze opracowali metody wykorzystania dwutlenku węgla (CO2) jako elementu składowego ważnych związków, takich jak cząsteczki poliwęglanu.
Dwutlenek węgla w syntezie chemicznej
Synteza chemiczna stanowi ważną część współczesnego życia i odpowiada za tworzenie niezliczonych tworzyw sztucznych, środków farmaceutycznych oraz innych cząsteczek. Obecnie synteza jest procesem nieprzyjaznym dla środowiska generującym znaczne ilości odpadów oraz korzystającym z paliw węglowych jak materiału źródłowego.

Aby rozwiązać problem negatywnego wpływu na środowisko, podęto finansowaną ze środków UE inicjatywę RENOVACARB (Novel applications of renewable based molecules for the production of cyclic carbonates and polycarbonates) analizującą sposoby wykorzystania dużych ilości CO2 lub odpadów węglowych jako materiału wyjściowego dla szeregu protokołów syntezy chemicznej. Badacze w szczególności skoncentrowali się na wyszukaniu nowych metod produkcji cyklicznych węglanów i cząsteczek poliwęglanu za pomocą dostępnego w dużych ilościach budulca węglowego.

Badacze opracowali kilka procesów uwzględniających nowe reakcje, takie jako zrównoważona konwersja pierścieniowych i dwupierścieniowych epoksydów do pierścieniowych węglanów. W celu zwiększenia wydajności i selektywności, dokonało optymalizacji kilku parametrów.

Pozostałe prace podjęte w ramach projektu RENOVACARB miały na celu udoskonalenie katalizatora aminotrójfenolanowego do tego typu reakcji. Ponadto badacze wykonali testy i potwierdzili te wnioski, tak aby dowieść ich użyteczności w zastosowaniach przemysłowych.

Użycie dużej ilości produktów odpadowych w syntezie chemicznej może ograniczyć ilość odpadów i zwiększyć konkurencyjność unijnego sektora syntezy chemicznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dwutlenek węgla, synteza chemiczna, poliwęglan, RENOVACARB, cykliczne węglany
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę