Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DENAMIC — Wynik w skrócie

Project ID: 282957
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niderlandy

Ocena neurotoksyczności u dzieci i w badaniach laboratoryjnych

Naukowcy europejscy badali wpływ skażenia chemicznego środowiska na zaburzenia rozwoju i uczenia się u dzieci oraz podczas badań doświadczalnych. Wyniki pomogą udoskonalić bieżącą politykę i ograniczyć skutki zanieczyszczenia środowiska.
Ocena neurotoksyczności u dzieci i w badaniach laboratoryjnych
W niedawnych badaniach epidemiologicznych ustalono, że narażenie na niskie dawki występujących w środowisku, neurotoksycznych chemikaliów na wczesnym etapie rozwoju mózgu mogą poważne zaburzać rozwój poznawczy dzieci. Ochrona przyszłych pokoleń ma ogromne znaczenie, dlatego też należy wprowadzić odpowiednie przepisy ograniczające obecność tych chemikaliów.

W tym celu, w ramach finansowanego przez UE projektu DENAMIC (Developmental neurotoxicity assessment of mixtures in children), badano wpływ neurotoksyczny mieszanin o niskich stężeniach środków biobójczych i różnych powszechnych w środowisku zanieczyszczeń na dzieci i modele doświadczalne. Badacze zamierzali scharakteryzować poszczególne chemikalia lub ich mieszaniny, jak również zanieczyszczenia pod kątem działania neurotoksycznego. Naukowcy opracowali nowe narzędzia, metody badawcze i procedury badań przesiewowych neurotoksyczności dla ponad 30 chemikaliów. Co istotne, opracowane metody komórkowe do badań przesiewowych neurotoksyczności pozwoliły wiarygodnie przywidywać działania niepożądane występujące in vivo.

W badaniach in vivo na gryzoniach odkryto, że narażenie na wczesnych etapach życia miało trwały wpływ na zachowanie, poznanie i aktywność motoryczną. Badacze sprawdzili też, jakie znaczenie ma moment narażenia, jakie etapy rozwoju neuronalnego są krytyczne i jakie mają konsekwencje dla podatności. Udało się też opisać szlaki molekularne wywoływane przez narażenie, które odpowiadały za niektóre z obserwowanych skutków wobec zachowania i zdolności poznawczych. Co ciekawe, odkryto, że narażenie na połączenie chemikaliów, będących w stężeniu nietoksycznym, może być toksyczne wobec rozwoju układu nerwowego.

W części epidemiologicznej projektu konsorcjum badało skutki narażenia w okresie prenatalnym i noworodkowym w dostępnych kohortach, ustalając, że populacja Europy jest narażona na niskie stężenia neurotoksycznych chemikaliów. Przeprowadzona analiza ujawniła różne powiązania między narażeniem na neurotoksyczne chemikalia a rozwojem neuropsychologicznym i behawioralnym dzieci. Stwierdzono ponadto różnice w poziomie narażenia w poszczególnych regionach UE.

Dane epidemiologiczne z projektu DENAMIC sugerują, że obecna ocena ryzyka, bazująca na narażeniu na poszczególne chemikalia, może zaniżać rzeczywiste ryzyko dla ludzi. Dlatego też należy rozważyć ponownie aktualne polityki, aby ograniczyć skutki narażenia dzieci na połączone, występujące w środowisku chemikalia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Neurotoksyczność, chemikalia, rozwój poznawczy, biobójczy, DENAMIC, zachowanie, dzieci, narażenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę