Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BRASSTEMCELLEVO — Wynik w skrócie

Project ID: 303831
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Regulatory tkanki korzenia mogą zwiększyć odporność upraw

Naukowcy zajmujący się korzeniami roślin zaczynają poznawać genetykę złożonych systemów komórkowych, które można wykorzystać do zwiększenia efektywności rolnictwa.
Regulatory tkanki korzenia mogą zwiększyć odporność upraw
Korzenie przenoszą wodę i substancje odżywcze z gleby do rożnych tkanek rośliny, a ponadto stanowią barierę przed patogenami roślin i szkodnikami. Mimo istotności korzeni, niewiele jednak wiadomo o sposobie ewolucji i rozwoju tej złożonej tkanki miękiszowej.

Finansowany ze środków UE projekt BRASSTEMCELLEVO (Development and evolution of tissue complexity in plants: The Brassicaceae stem cell development) miał na celu określenie procesów genetycznych i rozwojowych odpowiedzialnych za tworzenie się tkanki miękiszowej. Badacze uczestniczący w projekcie skoncentrowali się na rodzinie roślin Brassicaceae, uwzględniając gatunki przystosowane do skrajnych warunków.

Naukowcy rozpoczęli prace od analizy korzeni 25 gatunków w kilku liniach tej rodziny, tak aby powiązać funkcje z trendami ekologicznymi. Następnie porównali proces tworzenia tkanki korzenia w roślinach Cardamine hirsuta i Eutrema halophila na poziomie molekularnym.

Porównano w szczególności wzorce ekspresji i lokalizacji trzech czynników transkrypcyjnych, które w opinii naukowców kontrolują tworzenie się tkanki korzenia. Ponieważ E. halophila wykazuje tolerancję na warunki o wysokim stopniu zasolenia, badacze mogli również wykorzystać tę roślinę do określenia, czy czynniki transkrypcyjne regulowane są stresorami środowiskowymi.

Ponadto badacze skonstruowali transgeniczne rośliny Arabidopsis wykazujące ekspresję wszystkich trzech czynników transkrypcyjnych, tak aby zbadać sposób organizowania różnych tkanek miękiszowych. Ta analiza pozwoliła na lepsze zrozumienie sposobu różnicowania się tkanek miękiszowych.

Wykonane badania pozwalają naukowcom analizującym rośliny na ocenę wartości adaptacyjnej cech, takich jak tolerancja na stresowy środowiskowe. Nowe informacje dotyczące ewolucji i regulacji kluczowych tkanek korzenia mogą zwiększyć odporność upraw w obliczu globalnych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo żywotności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Korzeń, odporność upraw, roślina, miękisz, BRASSTEMCELLEVO, Brassicaceae
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę