Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NEVUS CLASSIFICATION — Wynik w skrócie

Project ID: 268359
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael

Klasyfikacja pieprzyków na podstawie badań mikroskopowych

Podczas badania europejskiego korzystano z technologii na bazie mikroskopii do klasyfikacji pieprzyków. Jest to nieinwazyjna metoda obrazowania, która umożliwia monitorowanie zmian skórnych w czasie.
Klasyfikacja pieprzyków na podstawie badań mikroskopowych
Zmiany barwnikowe potocznie nazywane pieprzykami są głównym wskaźnikiem podwyższonego ryzyka czerniaka. Niedawno uzyskane dane wskazują, że zmiany te dzielą się na odmienne grupy, które mogą wiązać się z różnym poziomem ryzyka czerniaka. Dotychczas klasyfikacji zmian barwnikowych dokonywano na podstawie badań histopatologicznych, wymagających wycięcia chirurgicznego zmiany.

Badacze z finansowanego przez UE projektu NEVUS CLASSIFICATION (Classification and longitudinal follow-up of common melanocytic nevi with in vivo reflectance confocal microscopy) korzystali z refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) do klasyfikowania zmian barwnikowych. RCM to przełomowa technologia, która umożliwia nieinwazyjne obrazowanie skóry z rozdzielczością na poziomie komórkowym. Postawiono hipotezę, zgodnie z którą RCM umożliwi rozróżnianie między grupami zmian barwnikowych.

Dane z obrazowania RCM łagodnych zmian barwnikowych porównano z odnośnymi danymi histopatologicznymi, identyfikując pięć odmiennych wzorców RCM. Wzorce te stanowiły podstawę do klasyfikacji zmian barwnikowych metodą RCM, którą następnie zastosowano do opisania niemal 350 zmian. Dodatkowo zastosowano RCM do śledzenia podłużnego poszczególnych struktur komórkowych w zmianach i monitorowania ich rozwoju w czasie.

Zastosowanie RCM do klasyfikacji zmian barwnikowych otwiera nowe możliwości monitorowania zmian skórnych na poziomie komórkowym. RCM może znaleźć zastosowanie w rozpoznaniu różnicowym łagodnych zmian barwnikowych od złośliwych czerniaków na podstawie odchyleń od normy będących wskaźnikami złośliwości. Umożliwi też różnicowanie między czerniakiem wysokiego i niskiego ryzyka na podstawie mikroskopowych wzorców zmian barwnikowych pacjenta. Oczekuje się, że przyspieszy to diagnozę czerniaka i poprawi rokowania chorych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pieprzyk, obrazowanie, znamię barwnikowe, refleksyjna mikroskopia konfokalna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę