Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AMFISALS — Wynik w skrócie

Project ID: 326455
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Nowa Kaledonia

Zaawansowana ocena zasobów rybnych

Na całym świecie istnieją poważne obawy dotyczące przetrwania łowisk, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków ryb wędrownych, takich jak tuńczyk, marlin czy włócznik. Kwestie monitorowania oraz regulowania są bardzo złożone, a ponadto wymagana jest ugruntowana wiedza dotycząca dynamiki stad i łowisk.
Zaawansowana ocena zasobów rybnych
Aby ocenić dynamikę stad i łowisk oraz opracować skuteczne metody zarządzania, wymagane są zintegrowane techniki oceny stad. UE sfinansowała inicjatywę AMFISALS (Advanced models for fisheries stock assessment of large pelagics) umożliwiającą szkolenia badacza w zakresie zaawansowanych modeli oceny stad.

Badacz uczestniczący w inicjatywie AMFISALS odbył gruntowne szkolenie obejmujące wiele obszarów i zapewniające wymaganą wiedzę ekspercką umożliwiającą ocenę stanu stad gatunków ryb wędrownych. Tematy obejmowały zarządzanie bazami danych, szkolenie w zakresie programów takich jak Tagdagger, Mufdagger, języka programowania R oraz programu oceny stad MULTIFAN-CL.

W poprzednich ocenach stad nie uwzględniano dynamiki tuńczyka we wschodniej części Oceanu Spokojnego, a ostatnie dane znakowania wykazały znaczące ruchy opastuna pomiędzy środkową i wschodnią częścią Oceanu Spokojnego.

Kluczowym osiągnięciem projektu AMFISALS był udział badacza w ocenie opastuna w skali całego Pacyfiku w celu ponownej analizy obszaru zajmowanego przez ten gatunek w istniejących modelach. Prace badacza miały znaczący wpływ na zadania oceny stada związane ze skorygowaniem danych w zakresie znakowania uwalniana i wielkości połowów okrężnicą. Ponadto poprzez użycie różnych czujników czułości zaktualizowano również istniejące modele. Wyniki zostały zaprezentowane podczas 11. regularnej sesji Komitetu Naukowego Komisji Rybołówstwa Zachodniego i Środkowego Pacyfiku.

Badacz pracujący w ramach inicjatywy AMFISALS miał również znaczący wpływ na obszar znakowana elektronicznego, opracowując dwie publikacje dotyczące zminiaturyzowanych nadajników satelitarnych stosowanych u tuńczyka błękitnopłetwego i włócznika. Ponadto w ramach trwającej współpracy międzynarodowej badacz określił czynniki prowadzące do przeławiania opastuna. Głównym wskazanym czynnikiem były przyłowy osobników młodocianych opastuna w połowach sieciami okrężnicowymi wykorzystującymi urządzenia powodujące koncentrację ryb. Ma to duże konsekwencje przy wdrażaniu środków zmniejszania przyłowów.

Badacz jest również zaangażowany we współpracę badawczą dotyczącą oceny zasobów rybnych, zmniejszania przyłowów oraz określania wpływu środowiska na produkcję ryb.

Działania podjęte w ramach inicjatyw AMFISALS zapewniły dostępność wykwalifikowanego fachowca w dynamicznym i złożonym obszarze zarządzania światowymi zasobami ryb oraz ich oceny. Oprócz przeprowadzenia badań w zakresie nauk związanych ze zrównoważonością, UE zyskała również doradcę technicznego w obszarze zarządzania łowiskami i kształtowania polityki na tym polu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ocena stada, zrównoważony rozwój, łowiska, szkolenie, model, znakowanie, połowy okrężnicą, zmniejszanie przyłowów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę