Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyszłość zielonej energii

Finansowana ze środków UE konferencja została zorganizowana w celu omówienia konsekwencji katastrofy w Fukushimie na przyszłość energii niskowęglowej, w tym energii jądrowej w Europie. W ramach podjętych prac zorganizowano i przeprowadzono w 2012 r. ważną konferencję, która była bodźcem do zwołania dalszych konferencji i wydania rekomendacji w zakresie niskoemisyjnych rozwiązań.
Przyszłość zielonej energii
Energia jądrowa jest jednym z głównych niskoemisyjnych źródeł elektryczności w Europie, stanowiąc ok. jedną trzecią ogólnych mocy produkcyjnych. Niemniej jednak tsunami, które uszkodziło elektrownię jądrową w japońskiej Fukushimie oraz wynikająca z tego awaria jądrowa z 2011 r. zachwiały zaufanie Europejczyków do branży jądrowej.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ENERGY CHALLENGES 12 (Tomorrow's energy challenges 2012) zorganizowano konferencję mającą taki sam tytuł jak projekt. Podczas konferencji poruszane były kluczowe kwestie, a sama konferencja stała się forum do omówienia rozwiązań jądrowych i niejądrowych, jak również możliwość połączenia obu tych podejść.

W wydarzeniu mającym miejsce we wrześniu 2012 r. więzło udział ok. 800 uczestników, w tym polityków, decydentów i badaczy. Konferencja obejmowała oficjalne prezentacje ekspertów oraz nieformalne dyskusje dotyczące wielu ważnych tematów, na przykład: Jakie czynniki ograniczają integrację energii jądrowej z niestabilnymi zasobami odnawialnej energii? Jakie będą efekty ekonomiczne i cieplarniane wynikające z systemu energetycznego uwzględniającego rozszerzenie licencji jądrowych? Jaki będzie makroekonomiczny koszt wycofania energii jądrowej? Czy takie wycofanie uzależni Europę od niestabilnych krajów produkujących paliwa kopalne? Jak można zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pozostałych elektrowni jądrowych? Jakie są szanse na uzyskanie energii geotermalnej i zwiększenie wydajności zapór?

Podczas konferencji omówiono również bieżące zapotrzebowanie na inżynierów jądrowych na przyszłe dwa pokolenia oraz kwestię zaufania publicznego w zakresie składowania odpadów radioaktywnych.

W ramach projektu ENERGY CHALLENGES 12 opublikowano trzy raporty opisujące wyniki konferencji. Istotnym osiągnięciem konferencji było zorganizowanie kolejnych konferencji w Afryce, Azji i Europie. Grupa miała również różne osiągnięcia w zakresie propagowania tematyki projektu, np. bezpośrednia relacja konferencji przez internet oraz program w szwajcarskiej telewizji dotyczący tematyki konferencji.

Najważniejszym osiągnięciem projektu było jednak propagowanie debaty w zakresie sposobu przekształcenia systemu energetycznego oraz roli energii jądrowej w tym przekształceniu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Energia jądrowa, ENERGY CHALLENGES 12, odpady radioaktywne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę