Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Profilaktyka raka jamy ustnej i witamina A

Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej (OSCC) ma niskie wskaźniki przeżycia a zachorowalność na ten nowotwór zwiększa się na całym świecie. Naukowcy badali potencjalne zastosowanie analogów witaminy A (VA) w profilaktyce chemicznej OSCC.
Profilaktyka raka jamy ustnej i witamina A
Podczas wcześniejszych, dużych badanie klinicznych analogi VA (retinoidy) nie wykazały działania chemoochronnego wobec OSCC. Jednakże rola retinoidów podczas tranzycji tkanek jamy ustnej od stanu przednowotworowego do nowotworowego nie została dobrze poznana, co utrudnia prowadzenie badań i skuteczne leczenie.

Wstępne badania wykazały, że w miarę progresji OSCC zanika ekspresja receptora retinoidów RARβ2. Może to oznaczać, że RARβ2 odgrywa nieznaną dotąd rolę w starzeniu się replikacyjnym, przeciwdziałając nieograniczonemu dzieleniu się komórek i nowotworzeniu. Głównym celem projektu finansowanego przez UE RARBETA2 IN OSCC (Understanding the functional role of retinoic acid receptor beta2 in the development of oral cancer) było zbadanie funkcji receptora retinoidów podczas rozwoju raka jamy ustnej.

Uczestnicy projektu korzystali z unikalnego panelu do hodowli komórek pozyskiwanych z różnych, potencjalnie złośliwych zmian w jamie ustnej (OPML). Komórki z panelu mają różne okresy proliferacji. Niektóre przechodzą starzenie replikacyjne, a inne są nieśmiertelne. Komórki różnią się też ekspresją RARβ2, co umożliwiło zbadanie funkcji tego receptora.

Badacze stwierdzili, że obniżenie poziomu ekspresji RARβ2 w większości nieśmiertelnych komórek OPML wynikało z metylacji wysp CpG promotora. Śmiertelne komórki OPML utrzymały ekspresję RARβ2. To odkrycie korelowało z obserwacjami poczynionymi na oryginalnych tkankach.

W niektórych liniach komórkowych środki na bazie azacytydyny wywołujące demetylację indukowały ekspresję RARβ2 de novo. W komórkach, które odzyskały ekspresję RARβ2, połączenie kwasu retinowego i azacytydyny hamowało wzrost i powodowało starzenie w punkcie kontrolnym G2M uszkodzenia DNA.

Omawiane badania wykazały, że odpowiedź na leczenie jest związana ze zdolnością komórek OPML do odzyskania ekspresji RARβ2 i innych czynników. Podczas stosowania leków próbki od pacjentów należy oceniać w kierunku wszystkich tych czynników, aby móc dokładnie przewidywać odpowiedź na retinoidy i czynniki demetylujące.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej, retinoidy, RARBETA2 IN OSCC, receptor retinoidów, demetylacja, azacytydyna, G2M
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę