Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie bezpieczeństwa żywnościowego na Ukrainie

Analiza łańcuchów produkcji żywności na Ukrainie pomoże temu krajowi w poprawie bezpieczeństwa żywnościowego oraz harmonizacji przepisów z prawem UE. To z kolei ułatwi eksport żywności do UE i przyczyni się do umocnienia gospodarki Ukrainy.
Wsparcie bezpieczeństwa żywnościowego na Ukrainie
Restrykcyjne przepisy i regulacje unijne dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego mogą przynieść korzyści krajom sąsiadującym z UE oraz pomóc im w harmonizacji standardów w tej dziedzinie. W projekcie MICRORISK (Research cooperation in assessment of microbiological hazard and risk in the food chain), finansowanym ze środków UE, wzięli udział specjaliście z Francji i Polski, aby udzielić wsparcia Ukrainie w tym zakresie.

Uczestnicy projektu przekazali odpowiednim władzom na Ukrainie wiedzę na temat unijnych przepisów dotyczących żywności, aby umożliwić ich wdrożenie w tym kraju, a jednocześnie sami zaznajomili się z regulacjami ukraińskimi. Dokładniej mówiąc, zespół przeanalizował ukraińskie przepisy dotyczące łańcucha produkcji żywności oraz sposoby na zastosowanie aktualnych unijnych przepisów dotyczących żywności w kontroli bakteriologicznej żywności na Ukrainie. Ustalono, że prawo ukraińskie w przeważającej mierze spełnia unijne kryteria mikrobiologiczne dotyczące produktów spożywczych, w tym jest częściowo zgodne z parametrami mikrobiologicznymi, takimi jak liczba bakterii ogółem, bakterie coli i gronkowiec złocisty.

Następnie uczeni przyjrzeli się, w jaki sposób na Ukrainie analizowane są niebezpieczne środki w łańcuchu produkcji żywności, oraz spróbowali wprowadzić równoważne unijne metody do krajowego łańcucha kontroli mikrobiologicznej żywności. Ustalono, że ukraińscy partnerzy regularnie stosują unijne metody laboratoryjne służące do ograniczania ryzyka mikrobiologicznego. Zalecono jednak wprowadzenie ulepszeń oraz stosowanie unijnych metod umożliwiających skuteczne wykrywanie bakterii Vibrio parahaemolyticus, Clostridium botulinum i toksyn botulinowych, a także bakterii Escherichia coli i ekotoksyny gronkowcowej.

Ponadto zespół porównał dane z UE i Ukrainy dotyczące rozprzestrzeniania się najważniejszych patogenów przenoszonych drogą pokarmową (np. salmonella, Campylobacter, Clostridium), które pojawiają się na różnych etapach produkcji żywności. O ile analiza wykazała, że drób w UE jest najważniejszym źródłem Campylobacter, ze względu na niewystarczającą ilość informacji nie udało się ustalić źródła tego patogenu na Ukrainie.

Zespół MICRORISK wprowadził do łańcucha produkcji żywności na Ukrainie zasady i praktyczne aspekty oceny ryzyka, czego efektem jest harmonizacja przepisów, korzyści odczuwane przez konsumentów oraz zacieśnienie wymiany handlowej na rynku żywności. Wyniki omawianych prac mogą być przydatne dla interesariuszy sektora medycznego, produkcji żywności i handlu produktami spożywczymi na Ukrainie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo żywnościowe, MICRORISK, zagrożenie mikrobiologiczne, łańcuch produkcji żywności, patogeny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę