Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane narzędzia weterynarii sądowej na rzecz bezpieczeństwa żywności i monitorowania i kontrolowania sportowców pod kątem stosowania dopingu

Nowe metody profilowania biologicznego ulepszą możliwości monitorowania i kontrolowania obecności zakazanych leków w organizmach zwierząt, poprawiając bezpieczeństwo żywności oraz standardy dobrostanu zwierząt.
Zaawansowane narzędzia weterynarii sądowej na rzecz bezpieczeństwa żywności i monitorowania i kontrolowania sportowców pod kątem stosowania dopingu
Prowadzone są zgodne działania partnerów z UE, aby przejść od maksymalizowania ilości produkowanej żywności do zwiększenia wydajności produkcji oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Jednym z wyzwań jest monitorowanie i kontrolowanie podawania legalnych i nielegalnych leków zwierzętom przeznaczonym do produkcji żywności.

Podczas finansowanego przez UE projektu DETECH21 (Developing New Technologies to meet 21st Century Demands in Animal Forensics) opracowano nowe testy sądowe na bazie profilowania metabolomicznego do wykrywania niewłaściwego stosowania substancji u bydła i koni. Korzystano z różnych dyscyplin, takich jak profilowanie metabolomiczne o wysokiej rozdzielczości, przetwarzanie bioinformatyczne i celowana analiza metodą spektrometrii mas, aby opracować nowe, metabolomiczne metody szybkich badań przesiewowych matryc biologicznych do wykrywania podejrzanych substancji u zwierząt.

Profilowanie metabolomiczne, podczas którego dokładnie identyfikuje się małe molekuły w próbkach biologicznych, stanowi udoskonalenie bieżących programów testów, które polegały na bezpośrednim wykrywaniu leków. Metoda ta pozwala monitorować wskaźnikowe odpowiedzi biologiczne i metaboliczne na podanie leku, które mogą utrzymywać się również po eliminacji leku z organizmu. To podejście daje wartościowe poszlaki nielegalnego lub niezamierzonego podania zwierzętom nieodpowiednich związków, aby móc skuteczniej monitorować bezpieczeństwo żywności i dobrostan zwierząt.

Tym samym projekt dostarczył metody niecelowanego, całościowego profilowania metabolomicznego i modeli do predyktywnego wykrywania leków podanych bydłu i koniom. Udało się to dzięki opracowaniu paneli wskaźnikowych markerów metabolicznych w moczu i krwi, świadczących o narażeniu zwierząt na nielegalne lub zabronione substancje. Projekt ułatwił przystosowanie metod monitorowania tych markerów z użyciem aparatów do spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości do użytku w bardziej konwencjonalnych aparatach, co ułatwi detekcję i zmniejszy jej koszty, aby mogła być prowadzona podczas rutynowych testów.

Opracowana technologia zwiększy konkurencyjność, zasięg rynkowy i zyski dostawców usług analitycznych, jak również poprawi zdolność dostarczania wyższej jakości produktów rolnych i zwierząt na rynki UE. Poprawa dobrostanu zwierząt i ich chowu, zmniejszenie kosztów i czasu analiz chemicznych oraz zwiększenie zaufania konsumentów to tylko niektóre oczekiwane korzyści, które przyniesie ta inicjatywa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Weterynaria sądowa, bezpieczeństwo żywności, DETECH21, profilowanie metabolomiczne, dobrostan zwierząt
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę