Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MYOII-DRIVEN FISSION — Wynik w skrócie

Project ID: 326649
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Odtworzenie procesu transportu wewnątrzkomórkowego

Odtwarzanie procesów biologicznych umożliwia badanie organizacji czynnościowych w biologii. Badacze korzystający z finansowania UE z powodzeniem odtworzyli proces transportu wewnątrzkomórkowego, co może przełożyć się na sprawniejsze projektowanie leków.
Odtworzenie procesu transportu wewnątrzkomórkowego
W komórkach eukariotycznych występują pęcherzyki, które umożliwiają dynamiczny transport między różnymi kompartmentami oddzielonymi błoną lub organellami. Pęcherzyki transportujące formują się w błonie kompartmentu źródłowego, po czym oddzielają się od niej dzięki działaniu silników białkowych, np. aktyny i miozyny. Te procesy są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania komórek.

Podczas niedawnych badań odkryto oddziaływanie między białkiem Rab6 (GTP-azą Rab związaną z aparatem Golgiego) i niemięśniową miozyną typu II A (nmMyoIIA) podczas transportu Rab6. Ustalono, że nmMyoIIA odgrywa rolę w oddzieleniu się nośników Rab6 od sieci trans aparatu Golgiego.

Naukowcy z projektu MYOII-DRIVEN FISSION (Reconstitution of myosin IIA-driven membrane fission in vitro) z powodzeniem opracowali system in vitro do naśladowania oddzielania się pęcherzyków z udziałem MyoIIA. W tym celu korzystali z oczyszczonych białek badanych (MyoIIA, Rab6 i aktyny), olbrzymich jednowarstwowych liposomów (GUV) oraz pęsety optycznej. Celem było uzyskanie dokładniejszej wiedzy o czynnikach uczestniczących w regulacji oddzielenia się pęcherzyków podczas transportu wewnątrzkomórkowego.

Badaczom udało się zrekrutować szereg efektorów Rab6 do GUV w sposób zależny od Rab6-GTP. Wykrywali ponadto Rab6A, nmMyoIIA i aktynę na wyizolowanych błonach Golgiego. Udało się też wyciągnąć z tych błon nanorurki pęsetą optyczną.

Zaburzenia transportu wewnątrzkomórkowego mogą być przyczyną poważnych chorób, w tym choroby Parkinsona i pląsawicy Huntingtona. Z kolei dysfunkcje białka Rab6 powiązano z różnymi stanami chorobowymi, od chorób zakaźnych do nowotworowych. Wyniki projektu mogą w dalszej perspektywie przełożyć się na spersonalizowane projektowanie leków oraz powrót pacjentów do zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Komórki, odtworzenie, transport wewnątrzkomórkowy, miozyna typu II A, Rab6, podział, GUV, pęseta optyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę