Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Projekty i wyniki
  • Grecki uniwersytet rozszerza zakres badań i staje się ważną infrastrukturą badawczą w dziedzinie nauk przyrodniczych w regionie Europy Południowo-Wschodniej
FP7

SEE-DRUG — Wynik w skrócie

Project ID: 285950
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Grecja
Dziedzina: Zdrowie

Grecki uniwersytet rozszerza zakres badań i staje się ważną infrastrukturą badawczą w dziedzinie nauk przyrodniczych w regionie Europy Południowo-Wschodniej

Badacze specjalizujący się w różnych dyscyplinach i pracujący na Uniwersytecie Patraskim (UPAT) współdziałają, aby uczynić z uczelni wiodący ośrodek badań naukowych.
Grecki uniwersytet rozszerza zakres badań i staje się ważną infrastrukturą badawczą w dziedzinie nauk przyrodniczych w regionie Europy Południowo-Wschodniej
UPAT to prestiżowa grecka placówka edukacyjno-badawcza. Jest ona uważana za najlepszą uczelnię w zachodniej Grecji i zatrudnia wysoko wykwalifikowanych uczonych z dziedziny nauk przyrodniczych.

Celem finansowanego ze środków UE projektu SEE-DRUG (Establishment of a centre of excellence for structure-based drug target characterization: Strengthening the research capacity of south-eastern Europe) było założenie Regionalnego Centrum Doskonałości w dziedzinie Biologii Strukturalnej na UPAT. W ramach inicjatywy SEE-DRUG starano się połączyć potencjał UPAT w zakresie biologii strukturalnej z multidyscyplinarną wiedzą naukową w dziedzinie chemii, farmakologii, biologii i bioinformatyki.

Prace koncentrowały się na trzech obszarach: produkcji białek, biologii strukturalnej, obrazowaniu optycznym i farmakologii. Grupa zajmująca się produkcją białek opracowała i scharakteryzowała białkowe cele leków, a grupa zajmująca się biologią strukturalną wykorzystała najnowszą technologię do obrazowania struktur w wysokiej rozdzielczości. Grupa farmakologiczna scharakteryzowała biomolekularne cele leków i cząsteczki lecznicze przy pomocy kompleksowego zbioru systemów badań w komórce, in vitro, ex vivo oraz in vivo.

W ramach projektu zakupiono sprzęt do produkcji białek, w tym spektrometr do magnetycznego rezonansu jądrowego oraz robot do krystalizacji. Zmodernizowano także urządzenia do obrazowania optycznego na UPAT oraz zakupiono i zainstalowano aparaturę farmakologiczną.

Zatrudniono wykwalifikowanych badaczy, posiadających doświadczenie w pracy na takich urządzeniach, aby instytut mógł stać się prawdziwym Centrum Doskonałości w dziedzinie Biologii Strukturalnej. Dzięki wsparciu potencjału technicznego i ludzkiego UPAT stanie się liderem w tej dziedzinie badań oraz ważną infrastrukturą badawczą w zakresie nauk przyrodniczych na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uniwersytet Patraski, SEE-DRUG, infrastruktury badawcze, cel leku, biologia strukturalna, biomolekularne NMR, obrazowanie optyczne, farmakologia, produkcja białek, centrum innowacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę