Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ substancji chemicznych na bioróżnorodność

Potrzebujemy doskonalszych narzędzi, które pomogą nam lepiej zrozumieć skutki działania substancji chemicznych wprowadzanych do środowiska na bioróżnorodność. Naukowcy unowocześniają obecnie stosowane systemy modelowania, co ma pomóc zrozumieć wpływ działalności człowieka na środowisko.
Wpływ substancji chemicznych na bioróżnorodność
Obecnie dostępne narzędzia modelowania oceniające wpływ związków chemicznych na środowisko nie oddają skomplikowanej natury mieszanin chemicznych w faktycznych warunkach. Konieczne jest opracowanie doskonalszego narzędzia, które pozwoli na wysuwanie wniosków na podstawie jednego związku i przewidywanie skutków, jakie mógłby on wywierać na środowisko, gdyby był częścią mieszaniny.

Celem finansowanego przez UE projektu BIOME (Modelling effects of exposure to mixtures of chemicals on a multi-species level) było unowocześnienie podejścia pojedynczego gatunku do modelowania skutku chemicznego i zastosowanie podejścia wielu gatunków.

Podstawą projektu BIOME był istniejący model (oparty na teorii Dynamicznego Budżetu Energetycznego), który został wzbogacony o możliwość przewidywania skutków działania wcześniej niebadanych substancji chemicznych. Naukowcy zastosowali ilościowe modele zależności struktura-aktywność (QSAR), co pozwoliło im lepiej przewidywać efekty działania niebadanych związków.

Zespół badawczy przeanalizował podejście QSAR, korzystając z dostępnych danych z badań dotyczących ekspozycji, działania i występowania różnych substancji chemicznych. Naukowcy wykorzystali podejście modelowania, aby zbadać skutki działania mieszaniny pestycydów i metali na różne gatunki pszczół. Dodatkowo model wykorzystano do przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę oceny pomiarów zawartości pestycydów w środowisku. Wyniki wskazały, że skutki działania mieszanin mogą być istotne i powinny być uwzględniane w Ocenie Ryzyka Środowiskowego.

Rezultaty projektu BIOME potwierdzają, że model jest uniwersalny i umożliwia analizę pewnych nanomateriałów. Naukowcy odkryli, że wpływ nanomateriałów to połączony efekt działania samych nanomateriałów i ich jonów.

Badania przeprowadzone w czasie realizacji projektu oraz ich wyniki pozwolą zredukować niepożądany wpływ na środowisko substancji chemicznych pochodzących z przemysłu. Pozwolą również lepiej zrozumieć, co sprawia, że dany gatunek jest wrażliwy na toksyczne substancje chemiczne, a także udoskonalić oceny jakości środowiska.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Substancje chemiczne, bioróżnorodność, teoria Dynamicznego Budżetu Energetycznego, toksyczność mieszanin, modelowanie, nanomateriały
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę