Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Międzynarodowa współpraca w zakresie morskich obszarów chronionych

Morskie obszary chronione (MPO) stanowią cenne narzędzie ochrony ekosystemów morskich. Naukowcy z UE połączyli siły z badaczami z Ameryki Południowej, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu skutecznego wykorzystywania tego niezwykle istotnego narzędzia ochrony przyrody.
Międzynarodowa współpraca w zakresie morskich obszarów chronionych
Ekosystemy przybrzeżne, w szczególności rafy, to jedne z najbardziej produktywnych i istotnych obszarów na naszej planecie ze względu na łowiska i usługi ekosystemowe. Jednak w wyniku działalności człowieka ulegają niszczeniu i stają się coraz słabsze.

MPO oferują wiele potencjalnych korzyści dla ochrony środowiska i różnych rodzajów przemysłu morskiego, takich jak rybołówstwo czy turystyka nurkowa.

Naukowcy uczestniczący w finansowanej przez UE inicjatywie RECOMPRA (Reef ecology and design of marine protected areas) we współpracy z badaczami z Ameryki Południowej wymieniali się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tych cennych narzędzi zarządzania.

Naukowcy z Hiszpanii i Włoch wraz z naukowcami z laboratoriów w Argentynie i Brazylii ugruntowali wiedzę dotyczącą wspólnych tematów badawczych. Byli zainteresowani wykorzystaniem konkretnych aspektów ekologii rafy do projektowania, monitorowania i zarządzania MPO, biorąc pod uwagę globalną zmianę klimatu.

Tematy badawcze to między innymi reakcja ryb zamieszkujących rafy na MPO, przemieszczanie się ryb i zarządzanie MPO. W wymianie uczestniczyły 34 osoby, które w ciągu 82 miesięcy zdobywały wiedzę i pracowały nad wspólnym projektem. W badaniach wzięło udział pięć MPO z dwóch regionów.

Wyniki projektu zostaną opublikowane, co przyczyni się do poprawy wiedzy na temat MPO i ich skutecznego zastosowania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morskie obszary chronione, ekosystemy morskie, ochrona przyrody, łowiska, RECOMPRA, ekologia rafy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę