Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie nauk społecznych i humanistycznych

Wsparcie rozwoju zawodowego doświadczonych badaczy europejskich pomaga w maksymalizacji mobilności.
Wsparcie nauk społecznych i humanistycznych
Od ponad 20 lat Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH, Paris), stworzona przez Fernanda Braudela, organizuje międzynarodowe programy stypendialne dla przyjeżdżających badaczy. Oferuje też program wyjazdowy dla uczonych z francuskich instytucji badawczych. FMSH to największa placówka w kraju, organizująca i udostępniająca miejsca pracy badaczom z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych z całego świata.

BRAUDEL-IFER-FMSH (Fernand Braudel International Fellowships for Experienced Researchers in Social Sciences and Humanities) jest projektem, finansowanym ze środków UE, który poświęcono naukom społecznym i humanistycznym (SSH). Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju zawodowego doświadczonych badaczy (ER). W pierwszej kolejności pomoc udzielana była studentom pierwszego i drugiego roku studiów podoktoranckich.

W trakcie realizacji programu przyznano 247 stypendiów. Podoktoranckie stypendia przyznawane były na okres dziewięciu miesięcy i obejmowały wszystkie dziedziny nauk społecznych i humanistycznych). Oferowano granty wyjazdowe, jak i przyjazdowe dla uczonych z 50 krajów. Każdego roku publikowano dwa zaproszenia do składania wniosków. Aplikanci wnioskowali o różne laboratoria goszczące, odpowiadające ich profilowi zawodowemu i mające zapewniać wsparcie naukowe.

Stypendia objęły wszystkie dziedziny SSH oraz 28 instytucji partnerskich. Wśród kryteriów oceny znalazły się kwalifikacje naukowe i znajomość języków, jakość projektów badawczych oraz wybór instytucji goszczących.

Program zrealizował wszystkie założone cele i przyczynił się do zwiększenia zainteresowania SSH. Opieka naukowa oraz międzynarodowe i międzykulturowe doświadczenie starszych uczonych w instytucjach goszczących pozwoliły stypendystom na poznanie metod wzbogacających ich wiedzę. To z kolei oznacza poprawę jakości ich projektów badawczych oraz badań naukowych w ogóle.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rozwój zawodowy, międzynarodowy program stypendialny, nauki społeczne i humanistyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę