Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INCONTACT 2020 — Wynik w skrócie

Project ID: 609492
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Grecja
Dziedzina: Społeczeństwo, Przemysł

Badania i innowacje wykraczające poza ramy europejskie

W ramach pewnej unijnej inicjatywy starano się umocnić międzynarodowy wymiar unijnych programów ramowych (PR). Działania te pomagają w dotrzymaniu kroku badaniom i innowacjom powstającym w krajach rozwijających się, które są bardzo aktywne na polu tworzenia i rozpowszechniania wiedzy.
Badania i innowacje wykraczające poza ramy europejskie
W ciągu ostatnich 25 lat UE zainwestowała znaczne środki w rozwijanie programu międzynarodowej współpracy naukowej (INCO), będącego ważnym elementem PR, pomagającym w otwarciu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) na świat. Finansowanie międzynarodowych badań naukowych i rozwoju technologicznego poprzez różne działania programu Horyzont 2020, w tym w szczególności INCO, ułatwia międzynarodowym krajom partnerskim udział w tym najnowszym PR.

W oparciu o prace przeprowadzone w ramach wcześniejszych projektów INCONTACT, uczestnicy inicjatywy INCONTACT 2020 (INCONTACT: Supporting the international dimension of Horizon 2020) zaplanowali różne działania mające usprawnić przejście z siódmego programu ramowego (7PR) do programu Horyzont 2020.

Działania prowadzone w ramach projektu objęły serię konferencji INCO (doroczne konferencje skierowane do licznych europejskich i zagranicznych Krajowych Punktów Kontaktowych — KPK — i specjalistów z dziedziny współpracy międzynarodowej), scentralizowane szkolenia z zakresu programu Horyzont 2020, przeznaczone dla KPK i innych krajowych ekspertów, a także INCO-Wiki (bezpłatną internetową encyklopedię współpracy międzynarodowej dotyczącą 7PR i programu Horyzont 2020). Zorganizowano regionalne wydarzenia w Tajlandii i Urugwaju, a także dni informacyjne na temat programu Horyzont 2020 w Boliwii, Kambodży, Egipcie, Maroku, Peru, Polinezji Francuskiej, Samoa i RPA. W trakcie 5. konferencji INCO w Atenach prace INCONTACT 2020 skierowano w kierunku wspierania nowej sieci koordynatorów KPK w ramach programu Horyzont 2020.

W drugim i ostatnim roku realizacji projektu jego działania ukierunkowane były głównie na międzynarodowe KPK w krajach trzecich. Można tu wymienić międzynarodowe warsztaty dla KPK, zorganizowane w Brukseli w 2014 r., oraz dwudniowe szkolenie, które odbyło się rok później w Praia, w Republice Zielonego Przylądka. W tym okresie w ramach projektu INCONTACT 2020 zorganizowano też 6. konferencję INCO w Pekinie, wydarzenia regionalne w Armenii, Egipcie, Ghanie, Etiopii i Rosji, dni informacyjne w Republice Zielonego Przylądka i Rosji oraz różne działania wspierające KPK.

Działania te pomogły w umocnieniu międzynarodowej współpracy badawczej oraz pozycji instytucji europejskich jako ważnych globalnych partnerów naukowych. Dodatkowo wspierano prace krajowych ekspertów oraz nowo utworzonych KPK w krajach trzecich.

Teraz uczeni z całego świata mają do dyspozycji globalną platformę umożliwiającą im badanie problemów, przed jakimi staje ludzkość. Pozytywny wpływ projektu INCONTACT 2020 nie ogranicza się tylko do krajów spoza UE. Europa pozostaje atrakcyjnym miejscem dla wybitnych naukowców, a unijni eksperci i prawodawcy mają teraz pełniejszą wiedzę i większą motywację do wspierania międzynarodowych działań dotyczących programu Horyzont 2020.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania i innowacje, INCO, badania naukowe, Horyzont 2020, INCONTACT 2020, współpraca międzynarodowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę