Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BIOPROTO — Wynik w skrócie

Project ID: 625297
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Włochy
Dziedzina: Przemysł, Środowisko

Bioplastik z odpadków

Naukowcy z UE badali możliwość stworzenia folii bioplastikowej ze skórek pomidorów. Pomysł okazał się wykonalny, a folia stanowi skalowalne i biodegradowalne rozwiązanie do opakowań spożywczych.
Bioplastik z odpadków
Kutykula to twarda, wodoodporna warstwa pokrywająca liście. Jest to naturalna folia plastikowa, którą można wykorzystać w przemyśle.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu BIOPROTO (Bioplastic production from tomato peel residues) badano sposoby na sztuczne wytwarzanie kutykuli ze skórek pomidorów. W Europie każdego roku wytwarzanych jest ponad 11 milionów ton pomidorów, z czego jedna czwarta to skórki wykorzystywane w ograniczonym stopniu. Tymczasem skórki pomidorów są tanie, a ich skład chemiczny pozwala na ich przetwarzanie w substancję przypominającą kutykulę. W projekcie badano polimery zawarte w skórce pomidorów oraz analizowano możliwości przekształcania ich w bioplastik.

Zespół prowadził badania w kilku różnych obszarach. W pierwszej kolejności zajmowano się syntezą chemiczną w silnym kwasie, samoorganizacją polimerów w wodzie oraz kilkoma ekologicznymi procesami przemysłowymi. Zespół wykorzystał też spektroskopię podczerwieni i Ramana do usprawnienia rafinacji skórek pomidorów.

W efekcie opracowano nowy zestaw folii i powłok uzyskanych z części lipidowej kutykuli. Stworzono też potencjalnie skalowalny proces produkcji bioplastików przeznaczonych do opakowań spożywczych.

Nowe tworzywo BIOPROTO jest biodegradowalne i odznacza się minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Dodatkowo substancja jest tania w produkcji i pozwala europejskim firmom na zdobycie przewagi nad konkurencją.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kutykula, bioplastik, BIOPROTO, pomidor, polimer, folia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę