Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SECCRIT — Wynik w skrócie

Project ID: 312758
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Austria
Dziedzina: Bezpieczeństwo, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Architektura, narzędzia i mechanizmy pozwalające na bezpieczne stosowanie chmury obliczeniowej w zastosowaniach krytycznych

W oparciu o wytyczne techniczno-prawne opracowano zbiór narzędzi, mechanizmów i zaleceń dotyczących zabezpieczeń, aby uczynić chmurę obliczeniową bardziej przejrzystą, bezpieczną i odporną w przypadku wykorzystywania jej w krytycznych infrastrukturach i aplikacjach.
Architektura, narzędzia i mechanizmy pozwalające na bezpieczne stosowanie chmury obliczeniowej w zastosowaniach krytycznych
Technologia cloud computing ułatwia wymianę wiedzy, tworzenie nowych usług oraz dostęp do informacji, ale jej stosowanie wiąże się z zagrożeniami i problemami dotyczącymi bezpieczeństwa. W ramach projektu SECCRIT (Secure cloud computing for critical infrastructure IT), finansowanego ze środków UE, badano technologie chmury obliczeniowej i związane z nimi zagrożenia wpływające na infrastrukturę krytyczną, aby zwiększyć bezpieczeństwo i odporność chmury.

Angażujący specjalistyczne instytucje i organizacje z Austrii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Włoch, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa projekt poświęcony był kilku obszarom badań, mającym poprawić bezpieczeństwo i odporność infrastruktur i aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Zespół przygotował w pierwszej kolejności katalog słabych punktów jako źródło danych do metodologii oceny ryzyka, przyczyniając się do rozwoju narzędzi oceny ryzyka oraz standaryzacji europejskiej w tej dziedzinie. Uczeni pracowali nad specyfikacją, decyzjami i egzekwowaniem polityk na rzecz bezpiecznego zarządzania danymi w chmurze, a także modelem odporności obejmującym "wykrywanie anomalii jako usługę".

Innym ważnym celem było opracowanie narzędzi do ścieżek audytu i analizy przyczyn źródłowych, wśród których znalazły się prototypy oprogramowania open source. Zespół przygotował metodę oceny profilu kontroli jakości chmury wraz ze skryptami testowymi.

Komponenty oprogramowania narzędzia udoskonalono przy pomocy wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, które pomagają interesariuszom infrastruktur krytycznych w korzystaniu z chmury, a także wytycznych zawierających zalecenia na temat odnośnych kwestii technicznych i prawnych. Od samego początku ważnym aspektem było spełnienie wymogów prawnych, ponieważ opracowane systemy muszą być zgodne z prawem, aby można je było stosować w praktyce. W tym celu w projekcie SECCRIT zastosowano podejście uwzględniające kwestie prawne dotyczące ochrony prywatności.

Oprócz opracowania i przetestowania wymienionych narzędzi i mechanizmów zespół przygotował 38 recenzowanych artykułów naukowych, a także zorganizował cztery warsztaty dla użytkowników oraz seminarium poświęcone bezpieczeństwu chmury. Prace te zostały też wykorzystane w dysertacjach studentów, wykładach i kolejnych projektach, a ponadto planuje się komercjalizację oprogramowania.

Zapewnienie bezpieczeństwa i odporności chmury dla infrastruktur krytycznych oznaczać będzie większą produktywność i wydajność firm oraz przemysłu. Działania te pomogą też podnieść jakość życia Europejczyków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infrastruktura krytyczna, chmura obliczeniowa, SECCRIT, wykrywanie anomalii, odporność, bezpieczeństwo chmury
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę