Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WWWFOREUROPE — Wynik w skrócie

Project ID: 290647
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Austria
Dziedzina: Społeczeństwo

Powstaje nowy model dla Europy

Aby Europa mogła się rozwijać, konieczne jest rozwiązywanie jej problemów społecznych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. W ramach pewnego unijnego projektu zaproponowano kilka niezwykłych sposobów na realizację tego celu.
Powstaje nowy model dla Europy
W Europie jakość i poziom życia wydają się być wyższe niż w wielu innych częściach świata. Kontynent zmaga się jednak z poważnymi globalnymi wyzwaniami, takimi jak kryzys gospodarczy, globalne ocieplenie, szybkie starzenie się ludności czy problem z uchodźcami. W ramach projektu WWWFOREUROPE (Welfare, Wealth and Work for Europe), finansowanego ze środków UE, pracowano nad nowym scenariuszem, wykraczającym poza adaptacje polityk, aby przeanalizować pozytywne przemiany społeczno-ekologiczne i ekonomiczne.

Poddając w wątpliwość stosowanie PKB do pomiaru postępu ekonomicznego i społecznego, uczestnicy projektu zaproponowali zamiast tego "dobrostan w zrównoważonym środowisku". Trzy główne cele tego wskaźnika — które miałyby być realizowane jednocześnie — dotyczyły po pierwsze podnoszenia dochodów, po drugie umacniania włączenia społecznego poprzez zatrudnienie, równość płci i bardziej sprawiedliwą dystrybucję dóbr, a po trzecie umacniania zrównoważenia środowiskowego.

W projekcie WWWFOREUROPE priorytet nadano siedmiu czynnikom stymulującym przemiany w siedmiu dziedzinach polityki, aby zrealizować te założenia. Czynniki te dotyczyły pobudzania innowacji, ograniczania rozwarstwienia dochodów, reformy polityk socjalnych, stymulowania zatrudnienia na różne sposoby, poprawy używania energii poprzez rezygnację z paliw kopalnych oraz modernizacji sektora publicznego. Badacze uwzględnili też reformy sektora finansowego, aby dopasować go do potrzeb społeczeństwa dzięki zachęcaniu do inwestycji społecznych i środowiskowych.

Aby propagować tę nową wizję Europy, zespół przygotował solidną strategię informacyjną, mającą przynieść korzyści badaniom ekonomicznym, prawodawstwu ekonomicznemu, społeczeństwu obywatelskiemu i dyskursowi publicznemu. Była ona skierowana do środowiska naukowego, dziennikarzy, prawodawców, społeczeństwa obywatelskiego i innych interesariuszy i wykorzystywała spotkania, różne media oraz organizację konferencji poświęconej różnorodnym zagadnieniom.

Powstało także szereg raportów, takich jak "Spożytkowanie korzyści związanych z migracją w starzejącej się Europie", a także artykułów, które ukazały się dużych europejskich gazetach. Na półmetku projektu powstało w sumie 20 wykładów, 30 raportów, 119 dokumentów roboczych i 570 działań informacyjnych, które przyczyniły się do rozpowszechniania nowej wizji i jej głównych założeń. Warto wymienić też zalecenia polityczne, konsultacje z prawodawcami, publikacje w czasopismach naukowych oraz rozpowszechnianie informacji w środowisku naukowym.

Wyniki projektu zwróciły na siebie uwagę licznych interesariuszy, którzy poszukują nowego modelu rozwoju Europy. Pobudzenie debaty, dzięki takim działaniom informacyjnym, na kluczowe tematy poruszone w projekcie i cele zasiało ziarno przemian w tej dziedzinie. Linki do raportu podsumowującego projekt: część I i część II.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dobrobyt, bogactwo, praca, WWWFOREUROPE, zrównoważenie środowiskowe, włączenie społeczne, przemiany społeczno-ekologiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę