Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RTACQ4PSNMR — Wynik w skrócie

Project ID: 625058
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł

Udoskonalone techniki spektroskopii NMR

Naukowcy opracowali nowe procedury eksperymentalne pozwalające udoskonalić pomiary widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).
Udoskonalone techniki spektroskopii NMR
Spektroskopia NMR jest ważną techniką w badaniach z zakresu biologii strukturalnej oraz chemii organicznej i nieorganicznej. Aktualnie prowadzone eksperymenty NMR mają ograniczoną czułość i rozdzielczość, co może zmienić się za sprawą udoskonalenia metod i aparatury.

Celem finansowanego ze środków UE projektu RTACQ4PSNMR (Ultrahigh resolution NMR tools for chemistry and structural biology) była poprawa czułości i rozdzielczości spektroskopii NMR. Naukowcy pracowali nad nowymi rodzajami eksperymentów mających udoskonalić i uprościć widma.

Uczeni w pierwszej kolejności starali się poprawić rozdzielczość eksperymentów HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation), w których korelowane są sygnały związanych ze sobą atomów różnych pierwiastków (np. wodoru i węgla).

Uczonym udało się opracować i zastosować eksperyment HSQC w czasie rzeczywistym umożliwiający pomiar małych i średnich białek, a narzędzia do realizacji takich eksperymentów wprowadzono do spektrometrów NMR różnych producentów.

Następnie opracowano wersje czasu rzeczywistego bardziej złożonych eksperymentów, uzyskując znacząco lepszą rozdzielczość.

Osiągnięcia te powinny pomóc w udoskonaleniu metod służących do badania struktur i funkcji białek oraz w opracowaniu nowych leków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Spektroskopia NMR, magnetyczny rezonans jądrowy, biologia strukturalna, chemia organiczna, HSQC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę