Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ROCMI — Wynik w skrócie

Project ID: 618156
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Badania podstawowe

Nowe technologie z dziedziny chemii zimnych reakcji

Naukowcy opracowali wysoce precyzyjne metody, które umożliwiły po raz pierwszy szczegółowe badanie ważnych reakcji między jonami i cząsteczkami obojętnymi.
Nowe technologie z dziedziny chemii zimnych reakcji
Kryształy Coulomba powstają, gdy jony atomów zostaną schłodzone do punktu, w którym zaczynają tworzyć strukturę sieci krystalicznej. Dają one naukowcom wyjątkową możliwość badania zimnych reakcji między jonami i cząsteczkami.

Celem finansowanego ze środków UE projektu ROCMI (Reactions of cold molecular ions) było uzyskanie dokładnych danych eksperymentalnych dotyczących takich reakcji. Uczeni w pierwszej kolejności opracowali laserową technikę chłodzenia, a następnie inne metody umożliwiające badanie zimnych reakcji.

Pierwsza z metod, spektrometria mas DIT (Digital Ion Trap), pozwala na precyzyjny pomiar stosunku masy do ładunku oraz proporcji każdej z cząsteczek w krysztale. Tam, gdzie DIT nie jest odpowiednia, uczeni opracowali technikę DCT (Damped Cosine Trap), która wykazała się doskonałą skutecznością detekcji oraz szacowania masy.

Przy pomocy tych technik badacze mogli przeanalizować reakcje między jonami ksenonu oraz obojętnymi cząsteczkami amoniaku. Celem było zbadanie wpływu energii zderzenia na ograniczenia szybkości reakcji i tworzenie się produktu.

Informacje uzyskane w tym badaniu pomogą w opracowaniu dokładnych wskaźników porównawczych, za pomocą których będzie można testować modele teoretyczne. Prace te przyczyniają się również do utrzymania wiodącej pozycji europejskich naukowców w dziedzinie chemii zimnych reakcji.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Chemia zimnych reakcji, jony, kryształy Coulomba, reakcje jon-cząsteczka, ROCMI
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę