Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Analiza harmoniczna odwzorowania wzrokowego

Zmysł wzroku u człowieka scala dane geometryczne z bodźcami wzrokowymi poprzez wyodrębnianie cech i przetwarzanie geometryczne, aby realizować zadania poznawcze. Badacze korzystający ze środków finansowych UE opracowali narzędzia matematyczne do opisu tych zachowań neuronów.
Analiza harmoniczna odwzorowania wzrokowego
Naukowcy z projektu HAVIX (Harmonic analysis for optimal coding and the design principles of brain's visual cortex) prowadzili analizy harmoniczne i geometryczne procesów uzyskiwania przybliżonych danych i przetwarzania ich w pierwotnej korze wzrokowej mózgu. Celem było opracowali modeli czynnościowych zachowania neuronów człowieka odpowiedzialnych za zmysł wzroku.

Badacze postanowili wbudować dane z bodźców wzrokowych w symetryczne przestrzenie, takie jak uogólniona transformacja falek, po określeniu przybliżonych symetrii takich danych. Prowadzili analizę harmoniczną, aby scharakteryzować grupy niekomutatywne pod względem zdolności do odtwarzania, redukcji wymiarowości i mechanizmów uczenia się.

Uczestnicy projektu HAVIX z powodzeniem opracowali ogólną teorię i wszechstronną strukturę modularną do układów niezmiennych pod względem przesunięcia niekomutatywnego. Takie podejście umożliwia opisanie układów odtwarzania według dużej klasy transformacji uogólnionych falek.

Naukowcy poczynili znaczące postępy w tworzeniu modeli komputerowych ekstrakcji cech w pierwotnej korze wzrokowej. Opracowali też schematy neuronalne do segmentacji czasowo-przestrzennej i uczenia poprzez wzmacnianie w przypadku percepcji słuchowej. Korzystając z innowacyjnych technik harmonicznych, spektralnych i nieliniowych, z powodzeniem odtworzono znane doświadczenia w dziedzinie neurofizjologii i psychologii percepcji.

Wyniki zaprezentowano w 8 artykułach, na konferencjach, podczas warsztatów i działań popularyzatorskich.

Mimo zakończenia projektu zespół HAVIX kontynuuje wraz z innymi grupami badawczymi prace nad szeregiem nowych idei, które wynikły z tego projektu. Sam projekt pogłębił wiedzę o mechanizmach neuronalnych wyodrębniania cech w pierwotnej korze wzrokowej. Znajdzie to zastosowania w lepszym kodowaniu i kompresji danych geometrycznych, tworzeniu protetycznych robotów, uczeniu maszynowym i sztucznym wzroku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Analiza harmoniczna, zmysł wzroku, zachowanie neuronów, geometria, model, falki, grupy niekomutatywne, zdolność do odtwarzania, uczenie maszynowe, sztuczny wzrok
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę