Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NONCOSENSE — Wynik w skrócie

Project ID: 626214
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Dania
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Rola niekodujących RNA w starzeniu

Wyjaśnienie mechanizmów starzenia lub nowotworów złośliwych pod wpływem mutacji ma ogromne znaczenie dla projektowania strategii leczenia onkologicznego. Europejscy uczeni zbadali rolę długich niekodujących RNA (lncRNA) w tym procesie.
Rola niekodujących RNA w starzeniu
W niedawnych badaniach odkryto lncRNA, ulegające transkrypcji z regionów genomu niekodujących białek. Wprawdzie ich dokładna rola nie została w pełni wyjaśniona, lecz wydają się istotne w takich procesach, jak proliferacja lub różnicowanie, oraz chorobach, w tym nowotworach złośliwych.

Celem finansowanego przez UE projektu NONCOSENSE (Identifying long non-coding RNAs with a role in oncogenic-induced senescence) było zbadanie znaczenia lncRNA dla starzenia komórek, czyli procesu, w którym następuje u nich nieodwracalne zahamowanie wzrostu pod wpływem onkogenów lub telomerów. Naukowcy opracowali wyspecjalizowane oznaczenie lncRNA, aby badać komórki, u których doszło do aktywacji onkogenu BRAF, jak w przypadku zmutowanych komórek czerniaka.

Odkryli, że w przebiegu starzenia komórek dochodzi do zwiększonej ekspresji lncRNA MIR31HG, znajdującego się około 400 kilozasad od locus INK4A, będącego kluczowym czynnikiem regulującym starzenie komórek. Badacze zaobserwowali następnie, że zmniejszenie ilości siRNA skutkowało spowolnionym wzrostem komórek i zyskaniem przez nie wielu cech starzenia, w tym nasilonej ekspresji białka p16INK4A, będącego inhibitorem cyklu komórkowego. Badania nad mechanizmami regulacji starzenia pozwoliły odkryć oddziaływanie MIR31HG z promotorem INK4A i szeregiem białek z grupy Polycomb stanowiących represory locus INK4A.

Ponadto obniżenie poziomu MIR31HG w komórkach ulegających starzeniu związanemu z onkogenem wpływało na wydzielnictwo cytokin i interleukin. Co ciekawe, czynniki nasilające starzenie nie zanikały po zmniejszeniu ilości MIR31HG, natomiast czynniki odpowiedzialne za inwazję miały znacząco mniejszy poziom.

Podsumowując, dzięki działaniom w ramach projektu NONCOSENSE określono po raz pierwszy korzystne i niekorzystne elementy sekretomu starzejących się komórek. Co istotne, wyniki podkreślają wartość terapeutyczną lncRNA MIR31HG w starzeniu się komórek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Starzenie, nowotwór złośliwy, długie niekodujące RNA, BRAF, czerniak, MIR31HG, INK4A, sekretom
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę