Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DIET AND PERSONALITY — Wynik w skrócie

Project ID: 624672
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Zdrowie

Jesteś tym, co jesz

Środowisko może mieć silny wpływ na zachowanie. Unijni naukowcy zbadali wpływ diety na aktywność świerszcza śródziemnomorskiego.
Jesteś tym, co jesz
Skorelowane cechy behawioralne, tzw. zespoły behawioralne, stanowią szybko rozwijający się obszar badań ekologii behawioralnej. Poznawanie tych zespołów nie tylko poszerza wiedzę o genetyce ewolucyjnej, lecz może też pozwolić odkryć czynniki napędzające ewolucję.

W projekcie DIET AND PERSONALITY (Effect of nutrient intake on the expression of genetic variation in behavioural syndromes) powstał przegląd wiedzy o zależnych od diety, wieloczynnikowych oddziaływaniach między genetyką a środowiskiem u świerszcza Gryllus bimaculatus. Przeprowadzono następnie dogłębne badanie wpływu stresu żywieniowego na korelację między genetyką a zachowaniem tego świerszcza, jak również owada z rodziny nartnikowanych.

Badacze przyglądali się wpływowi składu makroskładników odżywczych na wyizolowane zachowania, charakter i ogólny behawior, jak również zespoły behawioralne u G. bimaculatus. Wykryli, że ujawnienie się fenotypów behawioralnych — np. zachowań podczas żerowania, zmierzających do uzyskania docelowej ilości substancji odżywczych do realizacji potrzeb rozwojowych i energetycznych — można zmieniać poprzez zmianę poziomu makroskładników odżywczych.

Co ciekawe, żywienie wpływało na kowariancję genetyczną, lecz nie na wariancję genetyczną. Kowariancja, czyli tendencja dwóch zmiennych do jednoczesnego zmieniania się, podlega więc połączonemu wpływowi środowiska i korelacji genetycznych.

Lepsze poznanie wpływu środowiska na rozwój korelacji behawioralnych przełoży się na pogłębienie wiedzy o ewolucji adaptowalnych fenotypów i ich odpowiedzi na zmieniające się środowisko. Wyniki bania DIET AND PERSONALITY opublikowano w czasopismach naukowych, w tym Behavioural Ecology i Animal Behaviour.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Środowisko, świerszcz śródziemnomorski, DIET AND PERSONALITY, cechy behawioralne, zespół behawioralny, kowariancja genetyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę