Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Synteza białek kanałów potasowych

Naukowcy uzyskali nową wiedzę o kanałach w komórkach roślinnych, poprzez które wchłaniają i transportują potas.
Synteza białek kanałów potasowych
Do uzyskiwania i transportu potasu (K+), niezbędnego do życia pierwiastka, rośliny wykorzystują bramkowane napięciem kanały K+. Istnieją trzy różne typy kanałów K+: Kin, Kout i Kweak. Kanały Kin uczestniczą w wychwycie K+, Kout — w wypływie K+, a Kweak umożliwiają dwustronny transport tych jonów.

Wprawdzie struktura tych kanałów jest bardzo podobna, ich funkcje są rozbieżne lub wręcz przeciwstawne. Zadaniem finansowanego przez UE projektu REGOPOC (Regulation of plant potassium channels) było opisanie podstaw molekularnych zróżnicowania czynnościowego bramkowanych napięciem kanałów K+.

W tym celu naukowcy rozpoczęli od modelowania struktury i funkcji tych kanałów in silico. Dzięki temu ustalili, które domeny różnych białek kanałowych można podmieniać bez wpływu na ich czynności.

Następnie badacze zsyntetyzowali parę kanałów Kin-Kout, która wykazywała oryginalne funkcje przy ponad 90% podobieństwa na poziomie białkowym. Ta para kanałów może posłużyć do badań procesu bramkowania kanałów K+.

Przeprowadzone badania, łączące modelowanie z doświadczeniami, stanowią nowe podejście do poznawania struktury i funkcji kanałów K+. Tego typu badania tworzą podstawy naukowe do optymalizowania wchłaniania i rozmieszczenia potasu u roślin w określonych warunkach środowiskowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Potas, białka kanałowe, komórki roślinne, kanał K+, REGOPOC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę