Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Osobowość ryjówki

Grupa badaczy w ramach projektu UE dokonała porównania osobowości ryjówek w obrębie gatunku oraz rodzaju. Osobniki z tego samego gatunku wykazywały podobne typy osobowości, mimo że różne sposoby żerowania przekładały się na różnice w procesach przyswajania wiedzy i zdolnościach poznawczych.
Osobowość ryjówki
Pojedyncze ssaki tego samego gatunku mogą wyraźnie różnić się w swoich zachowaniach, a te wyróżniające cechy jako całość nazywamy osobowością. Jednakże wydaje się teraz, że gatunki blisko spokrewnione ze sobą, pochodzące z tej samej rodziny, również wykazują charakterystyczne różnice w cechach osobowości, co może przekładać się korzystnie na zdolności adaptacyjne.

Projekt PERSONALIHI (Species personality – do consistent behavioural differences between species and individuals relate to their life history? – A comparative approach in shrews), finansowany ze środków UE, miał na celu porównanie dwóch podrodzin ssaków Ryjówki (Soricinae) i Zębiełki (Crocidurinae) różnią się pod względem historii życia i tempa metabolizmu.

Na potrzeby badań sklasyfikowano rodzaje zróżnicowań w oparciu o gradient indywidualny, taksonomiczny i geograficzny. Następnie grupa badawcza oceniła, czy dana różnica miała wpływ na wyniki w przyswajaniu wiedzy oraz czy różnice wynikały z ekologicznych i ewolucyjnych uwarunkowań.

Podczas dziewięciu badań terenowych w trzech krajach europejskich badacze schwytali 157 osobników należących do 5 gatunków ryjówek. Każdy osobnik został poddany gruntownej ocenie osobowości, co w przypadku ryjówek miało miejsce po raz pierwszy w historii. Grupa badawcza pobrała również próbki genów danej populacji.

Cechy osobowości ściśle współgrały z przynależnością gatunkową. Poszczególne osobniki tego samego gatunku były pod względem zachowania bardziej podobne do siebie nawzajem niż do osobników innych gatunków. Poszczególne gatunki ponadto odznaczały się dużym podobieństwem do innych z tego samego rodzaju. Im mniej spokrewnione gatunki, tym mniej wykazano między nimi podobieństw.

Jednakże eksperymenty poznawcze nie pokazywały już tak bardzo wyraźnie zarysowanych różnic pomiędzy gatunkami. Dwie wspomniane rodziny ryjówkowatych wykazywały w szerokiej mierze podobieństwo, mimo że wydawało się, iż ryjówki uczyły się trochę szybciej. Wyjaśnienie tej różnicy wiąże się z faktem, że aktywne ryjówki muszą wybrać taki sposób żerowania, który jest wydajny pod względem metabolizmu.

Badacze sprawdzili również hipotezę specjalizacji niszy społecznej, która zakłada, że wśród gatunków uspołecznionych rozwija się i utrwala więcej typów osobowości. Hipoteza ta została potwierdzona.

Projekt PERSONALIHI był pierwszym projektem, który zbadał osobowość zwierząt w odniesieniu do czynników genetycznych i ekologicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gatunki, osobowość, zachowanie, PERSONALIHI, ryjówki, gradient geograficzny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę