Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szlak sygnałowy IGF w nowotworzeniu

Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1R) wzbudza duże zainteresowanie branży farmaceutycznej, ponieważ uczestniczy w wielu chorobach nowotworowych. Europejscy naukowcy starali się zidentyfikować biomarkery aktywności IGF-1R, które pomogłyby stratyfikować pacjentów.
Szlak sygnałowy IGF w nowotworzeniu
IGF-1R ulega ekspresji w wielu tkankach człowieka, lecz może również promować wzrost i inwazyjność komórek nowotworowych. Przetestowano szereg inhibitorów w badaniach klinicznych, uzyskując rozczarowujące wyniki, które nie potwierdzały ocen przedklinicznych. Istnieje więc pilne zapotrzebowanie na biomarkery aktywności IGF-1R w chorobie nowotworowej, aby ustalić, którzy pacjenci mogą osiągnąć największe korzyści z inhibitorów IGF-1R. Ponadto stało się jasne, że IGF-1R uczestniczy w przystosowawczej oporność na inhibitory swojego własnego szlaku sygnałowego, jak również inne leki.

Nie ma obecnie wiarygodnych metod przewidywania, którzy pacjenci i które typy nowotworów złośliwych zareagują na inhibitory IGF-1R. W odpowiedzi na ten problem, w ramach finansowanego przez UE projektu BIOMARKERIGF (Identification of clinically useful biomarkers for IGF-I receptor signalling in cancer), naukowcy tworzyli modele i odczynniki do testowania potencjalnych biomarkerów aktywności IGF w chorobie nowotworowej. Korzystali również z opatentowanych, swoistych dla choroby oznaczeń i zestawów danych genomicznych dotyczących raka jajnika, aby identyfikować geny regulowane przez IGF-1.

Wyniki wskazują, że PDLIM2 jest jedynym genem regulowanym przez IGF-1, który wiąże się ze złymi rokowaniami dotyczącymi przeżycia. Wysoki poziom PDLIM2 jest związany z niskim wskaźnikiem przeżycia w potrójnie ujemnym raku sutka, a supresja PDLIM2 ograniczała inwazyjność linii komórkowych tego nowotworu złośliwego.

W drugiej części projektu badacze uzyskali linie komórek raka jajnika z wysokim lub niskim poziomem ekspresji IGF-1R oraz przeprowadzili profilowanie mikromacierzowe RNA w celu identyfikacji genów ulegających ekspresji różnicowej. W tych samych modelach odkryto podgrupę receptorów i kinaz komórkowych, które odpowiadały za oporność na szlak sygnałowy IGF.

Wyniki projektu BIOMARKERIGF dostarczyły wiedzy naukowej o szlaku sygnałowym IGF, która może znaleźć zastosowanie kliniczne w onkologii. Jako że szlak sygnałowy IGF jest regulowany przez czynniki genetyczne, środowiskowe i komórkowe, identyfikacja biomarkerów i modulatorów IGF przyczyni się do zachowania zdrowia w procesie starzenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Szlak sygnałowy IGF, nowotwór złośliwy, IGF-1R, PDLIM2, rak sutka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę