Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AIP1918 — Wynik w skrócie

Project ID: 294180
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Społeczeństwo

Antyimperializm w latach międzywojennych

Naukowcy badali sieci polityczne tworzone przez Azjatów, Afrykańczyków i Latynosów w Paryżu w okresie między wojnami światowymi. Prace te pozwoliły na dokładniejsze poznanie ewoluujących tożsamości kulturowych i antyimperialnych nacjonalizmów wśród cudzoziemców, a także kolonialnego życia w Paryżu.
Antyimperializm w latach międzywojennych
W ramach finansowanego ze środków UE projektu AIP1918 (Anti-imperial metropolis: Political networks of Africans, Asians and Latin Americans in interwar Paris) przeprowadzono badania archiwalne w kilku krajach. W ten sposób przyjrzano się Paryżowi okresu międzywojennego i starano się opisać, w jaki sposób dekolonizacja po II wojnie światowej doprowadziła do powstania świata zdominowanego przez państwa narodowe w skali globalnej.

Podejście to łączy omawiane prace z szerszymi badaniami nad historią nacjonalizmu. Historia społeczna migracji oraz codzienne doświadczenia migrantów stały się podstawą dążeń do uzyskania tożsamości narodowej. Dążenia te znalazły swój wyraz w niepodległych państwach narodowych po II wojnie światowej.

Wykorzystując wcześniejsze prace na ten temat, uczestnicy projektu AIP1918 wypracowali przejrzysty i szeroki obraz, który opisano w pozytywnie odebranej publikacji książkowej. Wyniki badań rozpowszechniano także za pośrednictwem artykułów naukowych i prasowych, dyskusji na konferencjach, wpisów na blogach oraz wywiadach w materiałach wideo i podcastach.

Ustalenia uczestników projektu AIP1918 przydadzą się badaczom zainteresowanym historią międzynarodową oraz historią imperialną/kolonialną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Antyimperializm, sieci polityczne, Paryż, nacjonalizm, AIP1918, dekolonizacja, państwa narodowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę