Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Terapia antyangiogenna raka jelita grubego

Obecne metody leczenia przerzutowego raka jelita grubego (mCRC) obejmują podawanie nowych, złożonych leków celowanych. Naukowcy europejscy zjednoczyli siły, aby zidentyfikować biomarkery nowej generacji do stratyfikacji pacjentów otrzymujących terapię skojarzoną.
Terapia antyangiogenna raka jelita grubego
Rak jelita grubego jest trzecią co do częstości rozpoznawaną chorobą nowotworową u mężczyzn i drugą u kobiet w krajach rozwiniętych. Obecnie ważnym w leczeniu tej choroby środkiem jest lek Avastin® (bewacyzumab), który hamuje powstawanie naczyń krwionośnych guza (angiogenezę), przeciwdziałając w ten sposób jego wzrostowi. Do tej pory nie znano jednak mechanizmów genetycznych warunkujących odpowiedź pacjenta na leczenie skojarzone z Avastin®. Leczenie to nie jest skuteczne u wszystkich pacjentów: u niektórych może powodować działania niepożądane bez oczekiwanych korzyści.

W przyszłości stosowanie leku Avastin® w mCRC (i innych nowotworach złośliwych) będzie prawdopodobnie uzależnione od biomarkerów, pozwalających przewidzieć, którzy pacjenci odniosą z tej terapii największe korzyści. Nie zatwierdzono dotąd biomarkerów skuteczności leku Avastin® ani innych stosowanych w diagnostyce środków.

W ramach finansowanego ze środków WE projektu ANGIOPREDICT (Predictive genomic biomarkers methods for combination Bevacizumab (Avastin) therapy in metastatic colorectal cancer) naukowcy z dziedziny biologii nowotworów, biotechnolodzy zatrudnieni w przemyśle i lekarze nawiązali współpracę, aby rozwijać strategie korzystające z biomarkerów do przewidywania odpowiedzi poszczególnych pacjentów na terapię skojarzoną z Avastin®. Głównym celem jest opracowanie testów diagnostycznych z wykorzystaniem tych biomarkerów, aby w przyszłości dostarczyć lekarzom narzędzia do przewidywania odpowiedzi pacjentów na leczenie.

W projekcie ANGIOPREDICT wykorzystano szereg różnych technologii analizy próbek tkankowych od pacjentów poddanych chemioterapii lub terapii skojarzonej lekiem Avastin®, aby sprawdzić użyteczność prognostyczną biomarkerów. Następnie zwalidowano wyniki tych prac badawczych na próbkach innych tkanek (np. z badania klinicznego ANGIOPREDICT).

Ważne osiągnięcia uczestników projektu obejmują między innymi: identyfikację innowacyjnych sygnatur biomarkerowych w postaci zmiany liczby kopii; priorytetowe złożenie wniosku o ochronę patentową (styczeń 2016) cennych biomarkerów w postaci metylacji do zastosowań diagnostycznych i prognostycznych w raku jelita grubego i innych nowotworach złośliwych; identyfikację nowych klasyfikatorów prognostycznych, potwierdzenie wartości prognostycznej niedawno opisanych w publikacji sygnatur wielogenowych (podtypów molekularnych) oraz opis nowych klastrów molekularnych do przewidywania odpowiedzi na leczenie; nową metodę ANGIOPREDICT do stratyfikacji pacjentów według podtypów o znacząco różnych wskaźnikach przeżycia; zastosowanie zintegrowanego modelu statystycznego do dwóch zestawów danych (CNA i somatyczne SNPs), przez co zdefiniowano dwa klastry pacjentów o znacząco lepszych wynikach leczenia.

Dzięki poczynionym postępom projekt Angiopredict otworzył drogę do szeregu nowych, obiecujących badań w tym samym obszarze. Projekt przybliża nas do głównego celu, jakim jest zapewnienie biomarkerów i testów do przewidywania odpowiedzi na terapię skojarzoną lekiem Avastin®. W ten sposób będzie można zapewnić pacjentom bardziej wyspecjalizowane leczenie, lepszą opiekę i wyższą jakość życia przy zmniejszeniu wydatków służby zdrowia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Terapia antyangiogenna, rak jelita grubego, biomarkery, bewacyzumab, ANGIOPREDICT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę