Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SYSBIOAUX — Wynik w skrócie

Project ID: 303744
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Badania podstawowe, Rolnictwo i leśnictwo, Środowisko

Jak zbudować roślinę

Rośliny potrafią przetrwać w obliczu wielu zagrożeń dzięki specjalnej strukturze i budowie chemicznej, jednak niewiele wiadomo na temat syntezy roślinnego hormonu auksyny. Naukowcy posłużyli się analizą systemów, aby wypełnić tę lukę.
Jak zbudować roślinę
Rośliny wypracowały w drodze ewolucji zdolność do elastycznego rozwoju, dzięki której mogą kształtować swój organizm i metabolizm w taki sposób, aby przetrwać w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Jedną z takich umiejętności jest kontrolowanie kształtu rośliny przy pomocy fitohormonu noszącego nazwę auksyny.

W ostatnich kilkudziesięciu latach wiedza naukowców na temat działania i przekazywania sygnałów przez auksynę znacznie się poszerzyła. Natomiast wciąż niewiele wiadomo o syntezie tego hormonu w kontekście zachodzących podczas niej reakcji i wykorzystywanych enzymów.

Celem projektu SYSBIOAUX (A systems biology approach to disclose auxin synthesis in plants), finansowanego ze środków UE, było poznanie szlaków syntezy auksyny u roślin. Naukowcy zastosowali podejście oparte na biologii systemów i wykorzystali rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana) jako roślinę modelową.

W projekcie SYSBIOAUX badano oddziaływania między poszczególnymi szlakami, które według aktualnej wiedzy tworzą auksynę i regulują ją u roślin. Uczeni przeprowadzili analizy genomiczne, transkryptomiczne i metabolomiczne na modelowym rzodkiewniku pospolitym, aby zrozumieć ten proces.

Zespołowi udało się zdobyć pewne informacje na temat kontroli genetycznej syntezy auksyny. Po dalszych badaniach transkryptomicznych i metabolicznych stworzono model sieci reakcji wytwarzających auksynę.

Uczestnicy projektu SYSBIOAUX ustalili związek między syntezą auksyny a odpowiedzią roślin na stres, uzupełniając tym samym ważną lukę w wiedzy na temat wzrostu roślin.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rośliny, auksyna, fitohormon, SYSBIOAUX, biologia systemów, synteza auksyny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę