Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czynnik wzrostu fibroblastów a choroby skóry

U osób rasy białej nowotwory złośliwe i choroby zapalne skóry występują bardzo często. Aby opracować nowe terapie, niezbędna jest dokładna wiedza o homeostazie i patologicznych zmianach skóry.
Czynnik wzrostu fibroblastów a choroby skóry
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) są głównymi regulatorami rozwoju i naprawy tkanek. FGF i ich receptory (FGFR) uczestniczą też w patogenezie wielu chorób u człowieka, w tym nowotworów złośliwych i chorób zapalnych skóry.

Podczas niedawnego badania wykazano, że szlaki sygnałowe związane z FGFR mają działanie hamujące rozwój guzów w naskórku. Selektywna utrata FGFR1 i FGFR2 w keratynocytach myszy skutkowała przewlekłymi chorobami zapalnymi i nowotworowymi skóry. Celem finansowanego przez UE projektu FGFMIR (FGF-regulated miRNAs and their roles in skin inflammation and cancer) było wyjaśnienie czynności receptorów FGFR w skórze.

Szczególny nacisk położono na regulatorową rolę mikro-RNA (miRNA). Małe RNA stanowią prawdopodobnie najważniejsze czynniki regulacji szlaków sygnałowych w wielu tkankach. Jednakże nie opisano wcześniej roli miRNA kontrolowanych przez FGF w skórze.

Badacze z tego projektu korzystali z wcześniej wyhodowanych myszy pozbawionych receptorów FGFR1 i 2 w keratynocytach naskórka i mieszkach włosowych, aby zbadać mechanizm działania FGF w skórze. U zwierząt występowała postępująca choroba zapalna skóry, przypominająca atopowe zapalenie skóry (AZS) u człowieka.

Sekwencjonowanie i analiza RNA z naskórka myszy z niedoborem FGFR oraz myszy kontrolnych ujawniły liczne, nieznane dotąd geny docelowe FGF. Niektóre z tych genów kodują białka, a inne kodują regulowane przez FGF miRNA. Dzięki analizie czynnościowej tych genów odkryto nieznane wcześniej szlaki sygnałowe z udziałem FGF w keratynocytach, które warunkują wrażliwość na choroby skóry.

Wyniki projektu mają ogromne znaczenie dla medycyny a badacze oceniają możliwość złożenia wniosku o ochronę patentową uzyskanej wiedzy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Czynnik wzrostu fibroblastów, nowotwór złośliwy skóry, choroby zapalne skóry, FGFMIR, miRNA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę