Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pajęcze nici neutrofili sprzyjają krzepnięciu krwi

Krzepnięcie krwi stanowi złożony proces. Coraz więcej danych wskazuje, że czynny udział w tym procesie mają neutrofile, najważniejsze komórki wrodzonej odporności.
Pajęcze nici neutrofili sprzyjają krzepnięciu krwi
Zakrzepica — powstawanie zakrzepów krwi w obrębie żył lub tętnic — jest główną przyczyną blokowania naczyń krwionośnych, co prowadzi do zawału mięśnia sercowego, udaru i zatorów płucnych. W procesie powstawania zakrzepów krwi dochodzi do agregacji płytek krwi i tworzenia się pasm włóknika. Konwencjonalne leczenie przeciwzakrzepowe polega na zapobieganiu tym zdarzeniom i rozbijaniu zakrzepów krwi.

Niedawne odkrycia wskazują, że w procesie krzepnięcia krwi uczestniczą neutrofile. Uwalniają one filamenty DNA, które tworzą struktury przypominające nić pajęczą, tzw. zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe (NET). W tym celu neutrofile degradują swoje jądra komórkowe i rozwijają DNA, uzyskując ich luźne pasma. To stanowi bodziec i rusztowanie do wiązania płytek krwi i aktywacji włóknika. W rezultacie NET przyspieszają proces krzepnięcia, a powstające w ich obecności zakrzepy są bardziej stabilne.

NET obserwuje się też u pacjentów z zakrzepicą, mogą więc one stanowić nowy cel środków terapeutycznych. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu NET-LYSIS (Degradation of neutrophil extracellular traps and its impact on thrombolysis) postanowili zbadać, czy do skutecznej trombolizy wymagana jest degradacja NET. W tym celu przeanalizowali ostre mikroangiopatie zakrzepowe (TMA), heterogenną grupę zagrażających życiu chorób, w których dochodzi do rozproszonej zakrzepicy w małych naczyniach krwionośnych.

Jako że ustalono, że NET są markerem TMA, konsorcjum przyjęło hipotezę, zgodnie z którą skuteczne usunięcie ich na czas może zapobiec zakrzepicy. Naukowcy zauważyli, że w osoczu pacjentów z TMA nie dochodzi do degradacji NET in vitro, a jednocześnie występuje obniżenie aktywności DNazy. Dodanie do osocza osoby chorej na TMA zrekombinowanej DNazy1 człowieka przywracało aktywność degradacji NET, co wskazuje, że w przebiegu TMA dochodzi do upośledzenia degradacji NET przy udziale DNazy1.

Podsumowując, wyniki badania NET-LYSIS podkreślają znaczenie NET w zakrzepicach i sugerują, że DNazy osocza mogą w przyszłości stanowić nowe, potencjalne leki trombolityczne.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Neutrofile, krzepnięcie krwi, zakrzepica, filamenty DNA, zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe, ostre mikroangiopatie zakrzepowe, DNaza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę