Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o temperaturze na Grenlandii zapisane w lodzie

Naukowcy z UE zbadali rdzenie lodowe, starając się zdobyć informacje o dawnym klimacie na Grenlandii. Modelowanie sugeruje, że okresy maksymalnej aktywności słonecznej powodują spadek temperatury, choć ogólnym trendem obserwowanym od kilku wieków jest ocieplenie.
Informacje o temperaturze na Grenlandii zapisane w lodzie
Temperatura na Grenlandii jest jedną z podstawowych zmiennych wykorzystywanych w obliczeniach dotyczących zmian klimatycznych. Dlatego też do przewidzenia przyszłych zmian potrzebna jest znajomość dawnych wahań temperatury na Grenlandii.

W ramach projektu GREENTEMP (Investigation of Greenland temperature variability over the 6000 years using trapped air in ice cores), finansowanego ze środków UE, opracowano nową metodę umożliwiającą określenie tych zmian temperatury. Uczeni zmierzyli izotopy argonu i azotu w próbkach pęcherzyków powietrza zamkniętych w rdzeniach lodowych, pochodzących z ostatnich 4100 lat, w połączeniu z modelem dyfuzji ciepła.

Zbudowano linię wydobycia gazu i system umożliwiający precyzyjny pomiar izotopów azotu i argonu. Dane z próbek z okresu od 4100 do 2100 lat wstecz wykorzystano do rekonstrukcji zmian temperatury.

Stwierdzono występowanie znaczącej korelacji odwróconej, polegającej na powodowaniu obniżenia temperatury na Grenlandii przez silną aktywność słoneczną. Maksymalna aktywność mająca miejsce w końcówce XX w. mogła spowodować takie ochłodzenie, kontrastujące z ogólnym trendem ocieplenia charakterystycznym dla półkuli północnej.

Badacze ustalili też, że zmiany tempa akumulacji lodu powierzchniowego wpływały na frakcjonowanie argonu i azotu w głęboko położonych pęcherzykach. Zespół zmodelował takie frakcjonowanie jako następstwo nadmiernego ciśnienia.

Zgromadzone dane pozwoliły na uzyskanie ogólnego obrazu zmian temperatury na Grenlandii w badanym okresie.

Informacje te mogą zostać wykorzystane do prognozowania przyszłych zmian warunków klimatycznych na Grenlandii. Przyczynią się też do poprawy dokładności prognoz zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Grenlandia, rdzenie lodowe, chłodzenie, zmiana klimatu, zmiany temperatury, GREENTEMP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę