Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GADCAP — Wynik w skrócie

Project ID: 331004
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Norwegia
Dziedzina: Zasoby wodne, Środowisko

Zarządzanie zasobami ryb w ekosystemach

Naukowcy z UE zastosowali obejmujące wiele gatunków zarządzanie łowiskami do obszaru Flemish Cap na Północnym Atlantyku. Wiadomo, że interakcje między gatunkami mają istotne znaczenie dla zapewnienia maksymalnej wydajności połowów.
Zarządzanie zasobami ryb w ekosystemach
Tradycyjnie komercyjnymi gatunkami ryb zarządza się osobno. Metody takie pomijają jednak wysokie wskaźniki drapieżnictwa wpływające na ginięcie młodych osobników, co prowadzi do przeszacowania ostatecznej wielkości zasobów rybnych i spadków liczebności populacji.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu GADCAP (Implementation of a multispecies model gadget to the ecosystem of Flemish Cap and incorporation to the fisheries stock assessment of NAFO; a case study) opracowano pierwszy model obejmujący wiele gatunków. Naukowcy użyli modelu do zbadania interakcji dorsza, karmazyna i krewetki w regionie Flemish Cap u wschodnich wybrzeży Kanady. Dokładniej mówiąc, badano odpowiedź ekosystemu na komercyjne poławianie. Wyniki badań wykorzystano w planie działań Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO).

Model GADCAP pozwolił na skwantyfikowanie wszystkich odnośnych interakcji. Przy pomocy modelu oszacowano maksymalne zrównoważone połowy wielu gatunków, co jest kluczowym elementem podejścia ekosystemowego do łowisk. Wyniki badania pokazały, że pomijanie interakcji między gatunkami prowadziłoby do poważnego niedoszacowania wielkości i zmienności śmiertelności dziko żyjących gatunków, a tym samym przeszacowania wielkości populacji nadającej się do połowu. W modelu uwzględniono też zależności między drapieżnikami i zdobyczą w powiązaniu z wielkościami populacji.

Dodatkowo w projekcie zorganizowano program szkoleń. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) oraz Wspólne Centrum Badawcze UE przeprowadziły szkolenia uzupełniające dla badaczy uczestniczących w projekcie. Uczeni wzięli udział w kilku spotkania i konferencjach, współorganizowanych przez branżową grupę roboczą.

Zastosowane w projekcie GADCAP, oparte na wielu gatunkach podejście do zarządzania łowiskami może zostać zastosowane także poza omawianym obszarem badań. Dzięki tym pracom powstało ważne narzędzie do zrównoważonego zarządzania populacjami ryb.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekosystemy, wiele gatunków, łowiska, Flemish Cap, GADCAP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę